kt hkI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kt hkI, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT CÁT TIÊN.
TRƯỜNG THCS PHƯỚC CÁT 1

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Năm học: 2012-2013
MÔN : TOÁN LỚP 7
( Thời gian làm bài 90` không kể thời gian giao đề)
ĐỀ BÀI

Bài 1/ ( 1 đ) Điền kí hiệu (; ( vào ô trống:
a/ – 3 ( N; b/ –7,45 ( Q;
c/ 19 ( I; d/ ( R.
Bài 2/ ( 0,5 điểm) Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O, biết góc xOy bằng 600. Tính .
Bài 3/ ( 1,5 điểm) Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể)
a/ ; b/ . 35 – 30; c/.

Bài 4 / (1,0 điểm) Tìm x biết
a) ; b/

Bài 5/ (0,75 điểm) Vẽ đồ thị hàm số: y = 2x

Bài 6/ ( 0,75 điểm)

Bài 7/ (0,5 điểm)
Biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau; khi y = –3 thì x = 5. Hãy tìm hệ số tỉ lệ.
Bài 8/ (0,75 điểm) Cho tam giác ABC có Â = 500 , = 750. Tính .

Bài 9/ ( 1,5 điểm)
Cho tam giác ABC có AB = AC. Tia phân giác góc A cắt BC tại D. Chứng minh rằng:
a/
b/ D là trung điểm của cạnh BC.

Bài 10/ (0,75 điểm) Cho hình vẽ, giải thích vì sao a // b ?

Bài 11/ ( 1,0 điểm)
Cho nhọn. Trên tia Ox lấy điểm A và trên tia Oy lấy B sao cho OA = OB. Kẻ đường thẳng vuông góc với Ox tại A cắt Oy tại D. Kẻ đường thẳng vuông góc với Oy tại B cắt Ox tại C. Giao điểm của AD và BC là E. Tia OE cắt CD tại H. Chứng minh: OH( CD

Hết.

PHÒNG GD – ĐT CÁT TIÊN.
TRƯỜNG THCS PHƯỚC CÁT 1

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I- Năm học: 2012 – 2013.
MÔN TOÁN 7
Bài
Đáp án
Điểm

Bài 1
(1,0 đ)
Điền đúng mỗi kí hiệu được 0,25 đ
a/ – 3 ( N; b/ –7,45 ( Q;
c/ 19 ( I; d/ ( R.

0,5

0,5

Bài 2
(0,5điểm)
Vẽ đúng hình, có kí hiệu.
Tính đúng = 600.
0,25
0,25

Bài 3
(1,5điểm)

a/ =

b/ . 35 – 30 = – 30
= 1 – 1 = 0.
c/ = 9 – 0,5
= 8,5
0,25

0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

Bài 4
(1,0điểm)
Bài 2 a) .

x = 1
b/
x = – 5 ; x = 5

0,25

0,25

0,5

Bài 5
(0,75 điểm)
– Cho một điểm A thuộc đồ thị hàm số: y = 2x.
– Biểu diễn được điểm A trên MPTĐ
– Vẽ đúng đường thẳng OA .
0,25
0,25
0,25

Bài 6:
(0,75 điểm)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

=>x = 9; y = 12; z = 15.

0,5

0,25

Bài 7
(0,5 đ)
Vì x và y tỉ lệ nghịch với nhau; nên x.y = a
a = -3 .5 = -15.
Vậy hệ số tỉ lệ là -15.
0,25
0,25

Bài 8
(0,75 điểm)

Bài 9:
(1,5điểm)
Trong tam giác ABC có
500 + + 750 = 1800
=> = 550.
– Vẽ hình + GT + KL
– Chứng minh: (c – g –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.