KT hk II li 8 co ma tran – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về KT hk II li 8 co ma tran, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………………… Thứ……ngày…tháng 4 năm2010
Lớp:…………
Kiểm tra học kì II
Môn: vật lý 8 (thời gian 45 phút)

Điểm

Lời phê của giáo viên

Đề chẵn
I/ Trắc nghiệm (2 đ).
Câu 1: Khi đổ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước, ta thu được một hỗn hợp rượu – nước có thể tích:
A. Bằng 100 cm3; B. Lớn hơn 100cm3;
C. Nhỏ hơn 100cm3; D. Bằng hoặc nhỏ hơn 100cm3.
Câu 2: Một viên đạn đang bay trên không viên đạn có Các dạng năng lượng nào sau đây:
A. Động năng và nhiệt năng B. Thế năng và nhiệt năng
C. Động năng và thế năng D. Động năng, thế năng và nhiệt năng.
Câu 3:. Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của:
A. Chất rắn B. Chất lỏng
C. Chất khí D. Chất rắn và chất lỏng
Câu 4: Câu nào sau đây nói về bức xạ nhiệt là đúng?
A. Mọi vật đều có thể bức xạ nhiệt.
B. Chỉ có Mọi vật bề mặt xù xì và màu sẫm mới có thể bức xạ nhiệt.
C. Chỉ có Mọi vật bề mặt bóng và màu sáng mới có thể bức xạ nhiệt.
D. Chỉ có mặt trời mới có thể bức xạ nhiệt.
II – Tự luận (8 điểm)

Câu 5: Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 (J/kg.k). Hãy cho biết con số 4200 (J/kg.k) có ý nghĩa gì?
Câu 6: Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 10 kg than đá.
Câu 7: Một xoong nước bằng đồng có khối lượng 1kg chứa 3 lít nước ở 20 0C. Muốn đun sôi xoong nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu?
(cho biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 (J/kg.k); Năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 (J/kg))
Bài làm

Họ và tên:……………………………….. Thứ……ngày.…tháng 4 .năm2010
Lớp:…………
Kiểm tra học kì II
Môn: vật lý 8 (thời gian 45 phút)

Điểm

Lời phê của giáo viên

Đề lẻ
I/ Trắc nghiệm (2 đ).
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Một viên đạn đang bay trên không viên đạn có Những dạng năng lượng nào sau đây:
A. Động năng và nhiệt năng B. Thế năng và nhiệt năng
C. Động năng và thế năng D. Động năng, thế năng và nhiệt năng.
Câu 2: Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra trong chất nào:
A. Chỉ ở chất lỏng B. Chỉ ở chất khí
C. Chỉ ở chất lỏng và chất khí D. ở các chất lỏng, chất khí và chấn rắn.
Câu 3: Khi đổ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước, ta thu được một hỗn hợp rượu – nước có thể tích:
A. Bằng 100 cm3; B. Lớn hơn 100cm3;
C. Nhỏ hơn 100cm3; D. Bằng hoặc nhỏ hơn 100cm3.
Câu 4: Câu nào sau đây viết về nhiệt năng là không đúng?
A. Nhiệt năng là một dạng năng lượng.
B. Nhiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.