KT HK II 1 tiet lan cuoi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT HK II 1 tiet lan cuoi, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày thiết kế : … / 02 / 2007 ; TUẦN : I Ngày thực hiện : …. / 03 / 2007
TÊN HOẠT ĐỘNG THI TÌM HIỂU VỀ ĐOÀN
I) YÊU CẦU GIÁO DỤC :
1) Về nhận thức Nhận thức được ý nghĩa ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3. Những mốc lịch sử lớn của Đoàn, Những gương Đoàn viên tiêu biểu.
2) Về thái độ, tình cảm Tự hào và yêu mến tổ chức Đoàn.
3) Về kỹ năng, hành vi Học tập, rèn luyện theo tinh thần tiên phong của Đoàn.
II) NỘI DUNG – HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG :
1) Nội dung: – Lịch sử ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3
– Các mốc truyền thống vẻ vang của Đoàn
– Các gương sáng Đoàn viên tiêu biểu
– Những bài thơ, bài hát về Đoàn.
2) Hình thức: – Thi tìm hiểu về thống của Đoàn giữa các tổ (mỗi tổ cử một đội thi)
III) CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG :
1) Phương tiện hoạt động:
a) Các tư liệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
– Ý nghĩa ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3-1931
– Các lần đại hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (8 lần)
– Những gương Đoàn viên tiêu biểu – Những bài hát, bài thơ về Đoàn…
b) Các câu hỏi sử dụng cho hoạt động “Thi tìm hiểu về Đoàn”:
+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập ngày tháng năm nào? (26-3-1931)
+ “Đây chính là viên đá đầu tiên để chuẩn bị cho tổ chức thanh niên sau này”. Đây là sự nhận định của đồng chí Nguyễn Aùi Quốc về sự ra đời của tổ chức nào? Vào thời gian nào? (Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên; 6-1925)
+ “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác”. Câu nói nổi tiếng của ai? (Lý Tự Trọng)
+ Trong nghị quyết đầu tiên về công tác thanh niên, Đảng ta đã xác định chức năng của Đoàn là gì? (Là đội dự bị của Đảng; Là người giúp sức cho Đảng; Là tổ chức hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng)
+ hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức vào thời gian nào? Tại đâu?
(Từ ngày 07 đến 15-2-1950 tại xã Cao Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên)
+ Những phong trào tiêu biểu nào của Đoàn được phát động trong Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất? (Phong trào chiến tranh du kích tham gia lực lượng vũ trang; Phong trào sản xuất công – nông nghiệp; Phong trào lập công trong các lực lượng vũ trang và du kích)
+ Người Đoàn viên đầu tiên là ai? (Lý Tự Trọng)
+ Người anh hùng diệt xe tăng đường số 6 là ai? Trong chiến dịch nào?
(Cù CHính Lan, trong chiến dịch Hoà Bình 1951)
+ Hãy kể tên các Đoàn viên tiêu biểu hi sinh trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ?
(Lý Tự Trọng, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Võ Thị Sáu, Nguyễn văn Trỗi…)
+ Anh La Văn Cầu đã có hành động dũng cảm gì? Trong chiến dịch nào?
(Chặt đứt cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu, trong chiến dịch Biên Giới 1950)
+ Đoàn TN Cứu quốc đổi tên thành Đoàn TNLĐVN vào thời gian nào? (19/10/1955)
+ Phong trào tiêu nhất của Đoàn trong Những năm 80 là phong trào nào?
(Ba sẵn sàng, Năm xung phong)
+ Những dòng thơ dưới đây viết về ai?
“Có Những phút làm nên lịch sử Có Các lời hơn mọi bài ca
Có cái chết hoá thành bất tử Có Mọi người như chân lý sinh ra”
(Nguyễn Văn Trỗi)
+ Đoàn được mang tên Bác vào thời gian? Do ai quyết định? (12/1976, BCHTW Đảng)
+ Câu khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” ra đời trong hoàn cảnh nào? (Tại Hội nghị lần thứ 23 BCHTW Đoàn khoá III )
+ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức ở đâu, vào thời gian nào?
(Tại Hà Nội, từ 8/12 đến 11/12/2002)
2) To åchức: – GVCN họp cán bộ lớp, tổ bàn về chương trình, nội dung, hình thức hoạt động.
– Yêu cầu các tổ trưởng đôn đốc, nhắc nhở các tổ viên sưu tầm, tìm hiểu về tư liệu để

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.