KT HK 2 LỚP 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT HK 2 LỚP 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: Toán 7
MA TRẬN

Chủ đề
NB
TH
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
Mức độ thấp
Mức độ cao

TN
TL
TN
TL

Chương: Thống kê.
Số trung bình cộng của dấu diệu. Mốt của dấu hiệu.
Biết mốt của dấu hiệu
Biết tìm số trung bình cộng các giá trị của dấu hiệu

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
0,5
5%

1
0,5
5%

2
1
10%

Chương: Biểu thức đại số
Đơn thức đồng dạng, các phép tính về đơn thức. Đa thức. Cộng trừ đa thức. Nghiệm của đa thức một biến
Nhân hai đơn thức. Đơn thức đồng dạng. Hệ số của đa thức một biến. Bậc của đa thức
Cộng trừ đa thức. Tính giá trị của đa thức.
Tìm nghiệm của đa thức một biến. Thu gọn sắp xếp đa thức một biến
Tính giá trị của đa thức một biến
Chứng tỏ một đa thức không có nghiệm

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
0,5
5%

2
2,0
20%

1
1
10%

1
1
10%
5
4, 5
45%

Chương:Tam giác
Tam giác cân, đều. Tam giác vuông. Định lí Pytago. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
Tam giác cân
Tam giác đều.
Định lí Pytago
Vẽ được tam giác và các yếu tố
Vận dụng trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
0,5
5%

1
0,5
5%

1
1
10%

3
2,0
20%

Chương: Quan hệ giữa các yếu tố của tam giác
Quan hệ giữa các yếu tố của tam giác. Bất đẳng thức tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác
Đường trung tuyến của tam giác

Quan hệ giữa các yếu tố của tam giác.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

3
3
30%

3
3
30%

Tổng
3
1,5
15%
4
3
30%
5
4
25%
1
1
10%
13
10
100%

GVBM:
Nguyễn văn Ninh (vanninh.nguyen2@gmail.com)

ĐÁP ÁN
I-Trắc nghiệm:
Câu 1: Mỗi lựa chọn đúng được 0,5 đ
Câu
1a
1b
2
3

Đáp án
C
C
C
D

II-Tự luận:
Câu
Nội dung đáp án
Biểu điểm chấm

Câu 1
P(x) = 2x -1
P(x) = 0 2x – 1 = 0
2x = 1
X =

0,5 đ

0,5 đ

Câu 2
P(x) = 16×3 + 5×4 – 4×2 + 8×2 – 9×3 –5 x4 + 15 – 7×3=4×2+15
P(1) = 4.1+15=16
P(-1)=4.1+15=16

0,5đ


Câu 3:

Vẽ hình gt-kl

a) Xét ABM và ECM
có:AM = ME (gt)
(đđ)
MB = MC (gt)
Nên ABM = ECM (c-g-c)
b) Ta có:
ABM vuông tại B
Nên AC là cạnh lớn nhất
Suy ra: AC >AB
Mà AB = CE ABM = ECM)
Do đó: AC >CE
c) Vì AC >CE
nên
mà ABM = ECM)
Suy ra:
d) Vì ABM = ECM
nên 900
Vậy EC BC
0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0, 5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 4
Ta có: x4 + 2 x2 0x
Nên x4 + 2 x2 + 10+1 = 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.