kt hinhhoc CI MT+ĐA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về kt hinhhoc CI MT+ĐA, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 45 ‘
Môn : Hình học 9 (chương I) Năm 2010-2011
Đề số:…………..( Tuần :…….)
Lớp :………………….
Họ và tên :………………………
Điểm TN
…………….
Điểm TL
……………
Điểm tổng cộng
………………….

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Cho là góc nhọn , hệ thức nào sau đây là đúng:
A. sin2 – cos2 = 1 B. tg = C. sin2 + cos2 = 1 D. cotg =

Câu 2: Chọn câu sai trong các câu sau trên hình 1
A. b2 = ab’ ; c2 = ac’ B. h2 = c’b’
C. ha = cb

Câu 3: Trên hình 2 bằng

Câu 4: Cho biết Sin 75( ( 0,9659. Vậy Cos 15( bằng :
A. 0,9659 B. 0,2679 C. 0,2588 D. 3,7320

Câu 5: Biết tang = số đo góc là :
A. 450 B. 900 C. 600 D. 300

Câu 6: Chọn câu sai trên hình 3
A. b = a sinB B. b = acosC
C. c = btagC D. c = btagB

B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm)

Câu 1: (2Đ) Cho hình vẽ , AHBC ,
biết BH = 9cm, CH = 16cm . Tính độ dài x, y, z

Câu 2: (2Đ) Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết cosB = 0,8 , tính các tỉ số lượng giác của góc C

Câu 3: (3(Đ) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 9cm , AC = 12cm
a. Giải tam giác ABC
b. Kẻ phân giác AD (DBC) . Tính độ dài AD

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I.TRẮC NGHIỆM : Mỗi câu trả lời đúng nhất 0,5 điểm
1
2
3
4
5
6

C
D
A
A
D
D

II . BÀI TẬP TỰ LUẬN : (7 điểm)
Câu
Nội dung
Điểm TP
Tổng điểm

Câu 1
Ta có : x2 = 9.16 = 144
=> x = 12
z2 = 16.(9+16) = 400
=> x = 20
y2 = 9.(9+16) = 225
=> y = 15

0,
0,
0,
0,
0,
0,

2

Câu 2
Vì cosB = 0,8 =>sinC = 0,8
cosC = =0,6
=>tgC =
=>cotg =
0,
0,
0,
0,
0,

Câu 3

a. Ta có BC =
BC = 15
Vì sinB =
=>
=>
b. Kẻ đường cao AH
Ta có : AH = AB.sinB

=>AD = AH:sinD

0,
0,
0,
0,
0,
0,

0,
0,
0,
0,

MA TRẬN DỀ KIỂM TRA
MĐNT
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Hệ thức cạnh và đường cao
3
1,5

1
0,5

4
2

Tỉ số lượng giác của góc nhọn
1
0,5

1
0,5

2
1

Áp dụng HT cạnh và đường cao tính độ dài x,y,z

1
2

1
2

Tính các tỉ số LG của một góc

1
2

1
2

Giải tam giác

2
3
2
3

Tổng
2
5
3
10
10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.