KT HINH9 CHUONG III CO MA TRAN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT HINH9 CHUONG III CO MA TRAN, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MÔN HÌNH HỌC– LỚP 9

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 9

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Góc ở tâm. Số đo cung
Liên hệ giữa cung và dây
Hiểu khái niệm góc ở tâm, số đo của một cung

Hiểu và giải được bài tập hay một số bài toán thtế

Vận dụng giải được bài tập và một số bài toán thtế

Số câu: 3
Số điểm: 1,25
Tỉ lệ (30%)
1
0,25

1
0,25

1
0,75

3
1,25

Góc tạo bởi hai cát tuyến của đường tròn

Hiểu khái niệm góc nội tiếp, góc tạo bởi ttt và dây, góc có đỉnh ở trong hay ngoài đường tròn

Hiểu mối liên hệ giữa góc nội tiếp và cung bị chắn

Vận dụng được các định lí, hệ quả để giải bài tập

Vận dụng được các định lí , hệ quả để giải bài tập

Số câu 8
Số điểm: 2,75
Tỉ lệ (27,5%)
4
1

1
0,25

2
1,5

1
2
8
2,75

Cung chứa góc

Số câu 0
Số điểm 0,0
Tỉ lệ (0,0%)

Tứ giác nội tiếp .
Hiểu định lí thuận, đảo về tứ giác nội tiếp

Vận dụng được các đlí để giải bài tập liên quan đến tứ giác nội tiếp

Số câu:3
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ (25%)
2
0,5

1
2

3
2,5

Công thức tính độ dài đường tròn,diện tích hình tròn. Giới thiệu hình quạt tròn và diện tích hình quạt tròn.

Hiểu được công thức tính độ dài cung tròn, tinh cạnh đa giác đều nội tiếp theo bán kính đường tròn ngoại tiếp

Vận dụng được công thức tính độ dài đường tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn để giải bài tập

Số câu:4
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ (15%)
1
0.25

2
0,5

1
0,75

4
1,5

Tổng số câu:18
Tổng điềm: 10
Tỉ lệ (100%)
8
2

4
1

5
5

1
2
18
10

20%
10%
50%
20%
100%

Đề 1 :
I/Trắc nghiệm (3đ)
A/ Chọn câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng dưới đây:
Nếu đường tròn tâm O có thì sđlớn bằng:
a)750 b)1500 c)2850 d)Kết quả khác.
Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn thì:
a) b) c) d)
Nếu là góc nội tiếp của đường tròn tâm O và thì cung bị chắn có số đo bằng:
a)500 b)300 c)600 d)900
Trong các tứ giác sau, tứ giác nào là tứ giác nội tiếp được đường tròn:
a) Hình thang b) Hình thoi.. c) Hình bình hành d) Hình thang cân
Độ dài cung 600 của đường tròn có bán kính 2cm là:
a) b) c) d)
Công thức tính diện tích hình quạt chắn cung n0 là:
a) b) c) d)
Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đều có cạnh bằng a là:
a) b) c) d)
Câu
1
2
3
4
5
6
7

Đáp án

B/ Hãy nối một câu ở cột A với một câu ở cột B để được khẳng định đúng:
Cột A
Cột B
Nối A-B

Số đo của góc nội tiếp
Bằng nửa tích số đo hai cung bị chắn
1 – …

Số đo của góc ở tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.