KT HINH7 CII (MT+DA) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT HINH7 CII (MT+DA), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết: 46. kiểm tra chương II
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức : Kiểm tra kiến thức cơ bản của học sinh qua chương I
2.Kĩ năng : rèn kĩ năng tính toán , suy luận của học sinh. Biết vận dụng các định lí đã học vào chứng minh hình, tính độ dài đoạn thẳng.
3.Thái độ : Rèn tính cẩn thận
II. Chuẩn bị
GV: Đề kiểm tra
HS: Ôn tập kiến thức chương II
III. Ma trận đề kiểm tra
1. Ma trận

Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Tổng ba góc trong một tam giác
1

0.5

1

0,5

Hai tam giác bằng nhau

1

3

1

3

Tam giác cân

1

1
1

1

Tam giác đều
1

0.5
1

1.5

2

2

Tam giác vuông
1

0.5

1

0.5

Định lí Py-ta-go
1

0.5
1

1.5

1

1
3

3

Tổng

6

5
1

3
2

2
9

10

2. Đề bài
I. trắc nghiệm khách quan
Câu 1 (2đ) Đánh dấu x vào ô thích hợp.
Câu
Đúng
Sai

a) Tam giác vuông có 2 góc nhọn.

b) Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam giác đều.

c) Trong một tam giác có ít nhất một góc nhọn.

d) Nếu một tam giác có một cạnh bằng 3, một cạnh bằng 4 và một cạnh bằng 5 thì tam giác đó là tam giác vuông.

II. Tự luận (8đ)
Câu 2. (1,5đ) Tam giác ABC biết A = B = C tìm số đo mỗi góc của tam giác đó?
Câu 3. (1,5đ) Em có kết luận gì về tam giác DEF nếu DE2 + EF2 = DF2
Câu 4 (5đ)
Cho ABC có AB = AC = 5 cm; BC = 8 cm. Kẻ AH BC (HBC)
a) Chứng minh HB = HC
b) Tính độ dài AH.
c) Kẻ HD vuông góc với AB (DAB); HE vuông góc với AC (EAC). Chứng minh rằng: HDE là tam giác cân.
3. Đáp án và biểu điểm:
Câu 1 (2đ)
Mỗi ý được 0,5đ.
a) Đ; b) Đ; c) S; c) Đ.
Câu 2 (1,5đ)
A = B = C = 600
Câu 3 (1,5đ)
Tam giác DEF vuông tại E
Câu 4 (5đ)
– Vẽ hình (0,5đ)
– Ghi GT, KL (0,5đ)
a) Chứng minh được HB = HC (2đ);
b) Tính được AH = 3 cm (1đ)
c) Chứng minh được HD = HE (0,5đ)
HDE cân (0,5đ)
a) Xét ABH và ACH có:
AHB = AHC (do ABC cân)
AHB = AHC = 900(gt)
AB = AC(gt)
ABH = ACH (cạnh huyền – góc nhọn)
HB = HC.
b) Theo câ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.