kt hinh7 chuongII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về kt hinh7 chuongII, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hòa Hưng
Lớp :…………………
Họ tên :…………………………………………
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn : HÌNH HỌC 7
Lần :… Ngày … tháng … năm 2010
Điểm
Lời phê

Bài 1 : (2,5 điểm)Cho hình vẽ. Biết : .
a) Tính số đo góc ACB
b) Tia CD là tia phân giác của góc ACB. Tính số đo góc ADC
Bài 2 : (2,5 điểm)Cho tam giác ABC vuông tại A. AB = 6cm, AC = 8cm.
a) Tính BC.
b) Kẻ AH vuông góc BC tại H. Biết HB = cm. Tính AH
Bài 3 : (5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. M là trung điểm BC.
a) Chứng minh rằng ∆AMB = ∆AMC
b) Kẻ MIAB tại I, MKAC tại K. Chứng minh ∆ IMB = ∆ KMC
c) Chứng minh IK//BC
BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN
BÀI
Nội dung
Điểm cụ thể
Điểm toàn phần

1
a) ∆ ABC có
50o + 70o + = 180o
= 180o – 120o
= 60o
0.25
0.25
0.25
0.25
1

b) Tia CD là tia phân giác của góc ACB
Suy ra :
∆ ACD có
50o + 30o + = 180o
= 180o – 80o
= 100o
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25
1.5

2
Vẽ đúng hình
0.5
0.5

a) Áp dụng định lý Pytago vào tam giác ABC vuông tại A
ta có AB2 + AC2 = BC2
thay AB = 6cm, AC = 8cm ta được :
BC2 = 62 + 82 = 100
BC = 10cm

0.25
0.25
0.25
0.25
1

b) Áp dụng định lý Pytago vào tam giác AHB vuông tại H
ta có AH2 + HB2 = AB2
thay AB = 6cm, HB = cm ta được :
AH2 + ()2 = 62
AH = 5cm

0.25
0.25
0.25
0.25
1

3
Vẽ đúng hình
0.5
0.5

a) Xét ∆ AMB và ∆ AMC có :
AB = AC (∆ ABC cân tại A)
MB = MC (M là trung điểm BC)
AM là cạnh chung
Suy ra ∆ AMB = ∆ AMC (c-c-c)

0.5
0.5
0.5
0.25
1.75

b) Xét hai tam giác vuông IMB và KMC có
(∆ ABC cân tại A)
MB = MC (M là trung điểm BC)
∆ IMB = ∆ KMC (cạnh huyền – góc nhọn)

0.5
0.5
0.75
1.75

c)Ta có BI = CK suy ra AI = AK (AB = AC)
∆ AIK là tam giác cân tại A
Suy ra (1)
Tam giác ABC cân tại A nên (2)
Từ (1) và (2) suy ra : ở vị trí đồng vị
Vậy IK//BC

0.25

0.25

0.25

0.25
1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.