KT hình học chương tam giác lớp 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về KT hình học chương tam giác lớp 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III

I/ Trắc nghiệm:
Câu 1 : Cho tam giác ABC ta có :
A. Tổng ba góc trong tam giác nhỏ hơn 1800 B. Tổng hai góc lớn hơn một góc
C. Tổng ba góc trong tam giác bằng 1800 D. Tổng hai góc nhỏ hơn một góc
Câu 2 🙁 Chọn câu sai )Nếu một tam giác là một tam giác vuông thì:
A. Tổng hai góc bằng 900 B. Có hai góc nhỏ hơn 900 C. Cạnh huyền là cạnh lớn nhất D. tất cả A, B, C đều sai
Câu 3: Tam giác đều là tam giác có :
A. Một góc bằng 600 B. Hai góc bằng 600
B. Hai cạnh bằng nhau D. Tất cả A, B, C đều đúng
Câu 4: Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau :
A. 11cm, 12cm, 13cm. B. 7m, 7m, 10m.
C. 6dm, 7dm, 8dm D. 5cm; 5cm ; cm
Câu 5: HIK vuông tại H có các cạnh góc vuông là 15 cm; 17 cm. Độ dài cạnh huyền IK bằng
A. cm B. cm C. cm D. cm
Câu 6:ABC và DEF có AB = ED, BC = EF. Thêm điều kiện nào sau đây để ABC = DEF ?
A. B. C. AB = AC D. AC = DF
Câu 7 : Điền (Đúng, Sai) cho các khẳng định sau đây:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

a
Nếu hai tam giác vuông có hai góc bằng nhau từng đôi một thì hai tam giác đó bằng nhau.

b
Nếu  là góc ở đáy của một tam giác cân thì Â< 900.

c
Góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

d
Nếu một cạnh huyền và góc nhọn tam giác vuông này bằng cạnh huyền và góc nhọn tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

e
Nếu hai cạnh và một góc tam giác này bằng hai cạnh và một góc tam giác kia thì hai tam giác bằng nhau.

f
Trong một tam giác vuông hai góc nhọn bù nhau.

II/ Tự luận:
Bài 1: Cho tam giác vuông ABC tại A. Kẻ AH vuông góc với BC tại H.
Chứng minh rằng: AH2 = HB.HC
Áp dụng: Tính AH khi HB = 4 cm. HC = 9cm.
2: Cho tam giác ABC cân tại A. Các đường phân giác trong của hai góc B và C cắt các cạnh đối diện tại D và E. Chứng minh rằng:
a/ Tam giác BEC = tam giác CDB. b/ Tam giác AED cân tại A. c/ BE = ED = DC.
Bài 3: Cho tam giác MNP vuông tại M, có = 600 và AB = 8 cm. Tia phân giác của góc N cắt MP tại K. Kẻ KQ vuông góc với NP tại Q.
a/ Chứng minh: MNK = QNK b/ Tam giác MNQ có dạng đặc biệt nào?
c/ Tam giác NKQ có dạng đặc biệt nào? d/ Tính độ dài cạnh MQ ? QP ? NP? MP?
Bài 4: Cho tam giác cân ABC tại A. Kẻ đường cao AH. Chứng minh rằng AH cũng là đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác .
Bài 5: Cho hai đường thẳng d và d’ vuông góc với nhau. Trên đường thẳng d lấy hai điểm A; C . Trên đường thẳng d’ lấy hai điểm B; D.
Chứng minh rằng AB2 + DC2 = AD2 + BC2.
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
I/ Trắc Nghiệm
Trong một tam giác vuông, kết luận nào sau đây là đúng ? A. Tổng hai góc nhọn bằng 1800 B. Hai góc nhọn bằng nhau C. Hai góc nhọn phụ nhau D. Hai góc nhọn kề nhau .
Chọn câu trả lời đúng. Cho tam giác ABC có Â =500; = 600 thì = ? A. 700 B. 1100 C. 900 D. 500
Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau: A. 1cm ;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.