KT hình học 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT hình học 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ ngày tháng năm 200
Kiểm tra : Toán

I) Phần trắc nghiệm : ( 3 điểm )
Hãy ghép cột A với cột B để được công thức đúng.
A
B
Trả lời

1. Diện tích mặt hình cầu.
a.
1 –

2. Thể tích hình trụ.
b.
2 –

3. Diện tích toàn phần hình nón.
c.
3 –

4. Thể tích hình nón cụt
d.
4 –

5. Diện tích xunh quanh hình trụ
e.
5 –

6. Thể tích hình cầu
f.
6 –

II) Phần tự luận: ( 7 điểm)
Câu 1 : ( 3 điểm )
Tìm diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu, biết bán kính của hình cầu là 4 cm.
Thể tích của một hình cầu là cm3. Tính diện tích mặt cầu đó.
a) b)
Câu 2 : Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình tạo thành khi quay hình 1 quanh AB một vòng (đơn vị cm) [3 điểm]

Câu 3: Cho ∆ABC ( Â = 90o) . Biết BC = 6 cm, ABC = 60o quay tam giác một vòng quanh AC ta được hình nón. Tính thể tích hình nón. ( 1 điểm )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.