KT Hình hoc 9- Chương III (Có ma trận và đáp án-chuẩn) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về KT Hình hoc 9- Chương III (Có ma trận và đáp án-chuẩn), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD &ĐT PHÚ LỘC KIỂM TRA: CHƯƠNGIII – NĂM HỌC: 2011 – 2012
TRƯỜNG THCS VINH GIANG MÔN: HINH HỌC Lớp 9
Thời gian làm bài: 45 phút

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

CHỦ ĐỀ
MỨC ĐỘ
TỔNG SỐ

Nhận biết
Thông hiểu
VẬN DỤNG

Vận dụng(1)
Vận dụng(2)

Chương:

Góc với đường tròn

Tên bài

Tứ giác nội tiếp
Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp

3a,b
3

1

3

Độ dài đường tròn, cung tròn

1
2
2a
1,5
3c

2
3
3,5

Diện tích hình tròn, hình quạt tròn; Góc ở tâm- số đo cung; Góc nội tiếp

2b
1,5

1

3,5

Cộng

10

Ghi chú: a) + Đề được thiết kế với tỉ lệ: 20% thông hiểu + 60% vận dụng (1) + 20% vận dụng (2)
+ 100% đề các câu đều là tự luận.
b) Cấu trúc bài gồm: 03 câu.( 5 câu ý )
c) Số lượng câu hỏi ý là: 5 câu

Ngày 02 thán 4 năm 2012
GV lập ma trận

Nguyễn Văn Thành

Trường THCS Vinh Giang KIỂM TRA CHƯƠNG III (*)
Họ và tên:…………………………………………. MÔN : HÌNH HỌC 9
Lớp: 9/…. Thời gian làm bài: 45 phút
Điểm
Lời phê của giáo viên

Câu1: Bánh xe đạp bơm căng có đường kính 73 cm. Hỏi xe đi được bao nhiêu km nếu bánh xe quay được 1000 vòng. (2đ)
Câu2: Cho hình vẽ, ta có đường tròn (o) đường kính AB = 3 cm, CAB = 300.
a.Tính độ dài cung BmD.(1,5đ)
b.Tính diện tích hình quạt tròn OBmD.(1,5đ)

Câu3: Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến AB,AC và cát tuyến AMN của đường tròn đó. Gọi I là trung điểm của dây MN ( Xem hình bên).
Chứng minh năm điểm A, B, I, O, C cùng nằm trên một đường tròn. (1,5đ)
Nếu AB = OB thì tứ giác ABOC là hình gì? Tại sao? (1,5đ)
Tính diện tích hình tròn và độ dài đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABOC theo bán kính R của đường tròn (O) khi
AB = R . (2đ)
BÀI LÀM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP AN VÀ BIỂU ĐIỂM (*)
(Đáp án gồm 02 trang)

Câu
ý
Nội dung
Điểm

1
1

2
– Chu vi bánh xe ( Hay bánh xe quay 1 vòng được) :
– Bánh xe quay được 1000 vòng thì xe đi được: 2,2922 . 1000 = 2292,2 (m) 2,292 km

1

1

2
1

2

+ Đường tròn (o) có đường kính AB = 3 cm =>R= 1,5 cm
CAB = 300 =>COB = 600 ( Định lí góc nội tiếp) => BOD = 1800- 600 = 1200.
Áp dụng công thức tính độ dài cung tròn n0, ta có Độ dài cung BmD bằng:

+ Tính diện tích hình quạt tròn ObmD bằng:
Squạt = (cm2)
( Hoặc Squạt = S(o) = (cm2) )

1,5

1,5

3

1

2

3

a. Ta có OBA = 900, OCA = 900 , OIA = 900. Vậy B, I, C cùng nằm trên đường tròn
đường kính OA => Năm điểm B, I, O, C, A cùng nằm trên một đường tròn.

b. Nếu AB = OB thì AB = OB = AC = OC mà OBA = 900 nên tứ giác ABOC là hình vuông.

c. Tính diện tích hình tròn và độ dài đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABOC theo bán kính R của đường tròn (O) khi AB = R .
Đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABOC có đường kính BC ( BC là đường chéo hình vuông ABOC cạnh R) nên BC = R.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.