KT Hình Học Khối 9 tháng 4+Ma trận+Đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT Hình Học Khối 9 tháng 4+Ma trận+Đáp án, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC KHỐI 9 – Tháng 4
Chương II I– GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

TN
Tự luận
TN
Tự luận
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

-Các loại góc,cung trong đường tròn.
Các loại góc.

-Các loại góc.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4 câu

2điểm

1 câu

1 điểm

5 câu

3 điểm

-Tứ giác nội tiếp.
Tứ giác nt

-Cm tứ giác nội tiếp.
-tứ giác nội tiếp.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1 câu

0,5 điểm

1 câu

1điểm
1 câu

1 điểm
3 câu

2,5 điểm

-Chu vi và điện tích hình tròn,hình quạt tròn
-Công thức tính chu vi và diện tích.
-Tính diện tích.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3 câu

1,5điểm
2 câu

1 điểm

2câu

2điểm

7 câu

4,5điểm

Tổng

8 câu
4 điểm
2câu
1điểm

3 câu
3điểm
1 câu
1 điểm
1 câu
1 điểm
15 câu
10 điểm

Họ và Tên:……………………………… Kiểm Tra 45 ‘
Lớp:9 -B Môn:Hình học-Chương :Góc với đường tròn.

Điểm
Nhận xét

Phần I:Trắc nghiệm khách quan.(4đ).Đánh dấu x vào một câu mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Dây AB chia đt (O) thành 2 cung, số đo cung lớn AmB bằng 1900.Số đo cung nhỏ AnB là:
a.1100 b.1700 c.2300 d.2500.
Câu 2:Góc nội tiếp chắn ………………………………………..là góc vuông.
Câu 3: Tứ giác ABCD nội tiếp (O) số đo của Â=1150.thì số đo của góc D là?
a.65 b.750 c.850. d.1050.
Câu 4:Cho đt (O) có R=1.Độ dài của đường tròn là:
a.2 b.4 c.6 d.8
Câu 5.Độ dài của cung tròn 600. có bán kính R=6 là:
a. b.2 c.4 d.5.
Câu 6.Cho đt (O) có R=2 có S=?
a. b.16 c.9 d.4
Câu 7.Một hình quạt có n=900,R=2 thì diện tích là:
a. b.6 c. 12 d.3
Câu 8.Cho hình vẽ h1 :Biết MN là đ kính. Vậy góc NMQ=?
a.200. b.300. c.350 d.400.
Phần II.Tự luận. (5,5đ)
Câu 1:Cho hình vẽ:h3,Biết đường kính CD=12 cm.Tính
a.Độ dài đường tròn (O). b.Diện tích hình tròn (O).
c.Diện tích hính quạt DmBO.
Câu 2:Cho ABC nhọn,Đường cao AM,BN cắt nhau tại F.Cmr:
a.Tứ giác CMFN nội tiếp. b.CFAB.
Câu 3.Cho đường tròn (O) bán kính OA.Gọi M là trung điểm của OA.
Dự đoán quỹ tích của M khi A di chuyển trên (O).

Đáp án.
Phần I:Trắc nghiệm khách quan.
1
2
3
4
5
6
7
8

a
Nửa đường tròn
a
a
b
d
a
a

Phần II.Tự luận. (5,5đ).
Câu 1: a/C=12cm; b:/36cm2. c

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.