KT Hinh CIII (2010-2011) + DA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về KT Hinh CIII (2010-2011) + DA, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS …………………………………
Lớp 9………………………………………………….
Họ và tên : ………………………………………

bài kiểm tra chương iii
Môn: Hình học 9
Thời gian làm bài : 45 phút

Diểm
Lời phê của thầy, cô giáo

đề bài
Phần I. Trắc nghiệm. (3điểm)
Câu 1: (1điểm)
Điền chữ (Đ) vào câu đúng, chữ (S) vào câu sai trong các ô trống sau đây:
STT
Câu hỏi
Đúng(Sai)

1
Trong một đường tròn, số đo của góc ở tâm bằng nửa số đo của cung bị chắn.

2
Trong một đường tròn các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

3
Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện là tứ giác nội tiếp một đường tròn.

4
Trên đường tròn bán kính R, độ dài l của một cung n0 được tính theo công thức: l =

Câu 2:
(1điểm) Cho hình vẽ bên, biết AD là đường kính của (O), . Hãy khoanh tròn chữ cái trước kết quả đúng:
Số đo của x bằng:

A. 400. B. 300

C. 350 D. 250.

Câu 3:
(1điểm) Cho (O, R). sđ = 600; diện tích hình quạt tròn OMmN bằng:
A. B. C. ; D.

Phần II. Tự luận. (7điểm)
Bài 1: Từ một điểm M ở bên ngoài đường tròn (O ; 6 cm) kẻ hai tiếp tuyến MN; MP với đường tròn (N ; P thuộc (O)) kẻ cát tuyến MAB của (O) sao cho AB = 6 cm
Chứng minh: OPMN là một tứ giác nội tiếp
Tính độ dài đoạn thẳng MN biết MA = 2 cm
Gọi H là trung điểm đoạn thẳng AB so sánh góc MON với góc MHN
Tính diện tích hình viên phân bao gồm giữa cung nhỏ AB và dây AB của hình tròn tâm O đã cho.
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

đáp án + biều điểm
Phần I. Trắc nghiệm. (7 điểm)

Câu 1: Mỗi ý đúng 0,25điểm

1
2
3
4

S
Đ
Đ
S

1điểm

Câu 2:
A
1điểm

Câu 3:
D
1điểm

Phần II. Tự luận. (7điểm).
a) Vẽ hình đúng (0,.5điểm)
chứng minh tứ giác PMNO nội tiếp (1,.5điểm)
b) + Chứng minh MNA đồng dạng MBN (1,0 điểm)
+ Tính được MN = 4 cm (0,.5điểm)
c) + Góc OHM = 900
+ Góc ONM = 900
=> H, N thuộc đường tròn đường kính OM (1,0 điểm)
Tứ giác OHNM nội tiếp
=> góc MON = góc MHN (góc nội tiếp cùng chắn cung MN) (0,.5điểm)
d) Gọi diện tích cần tính là SVP
SVP = (0,.5điểm)

+ Chứng minh ều => = 915,59 (0,.5điểm)
+ = (0,.5điểm)
=>SVP = 18,84 – 15,59 3,25 (cm2) (0,.5điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.