KT hinh chuong 3(hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT hinh chuong 3(hay), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày dạy: …………………… Tiết 52
KIỂM TRA MỘT TIẾT
A. MỤC TIÊU
– KT : KT các kiến thức trọng tâm về các góc trong đường tròn và tứ giác nội tiếp đường tròn.
– KN : KT kỹ năng giải bài tập và trình bày lời giải chính xác, khoa học.
– TĐ : Rèn tính cẩn thận, chính xác, độc lập tự chủ trong QT ôn tập và làm bài KT.
B. CHUẨN BỊ
– GV : đề bài, đáp án, biểu điểm
– HS : Ôn tập KT, các dụng cụ học tập
C. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA
1. Ổn định lớp ( ss )
2. Kiểm tra 
ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm:(2 điểm)
Câu 1 : AB là một dây cung của (O; R ) với SđAB = 800 ; M là điểm trên cung nhỏ ABû .Góc AMB có số đo là :
A. 2800 ; B. 1600 ; C. 1400 ; D. 800
Câu 2 : Hai bán kính OA , OB của đường tròn tạo thành góc ở tâm là 800. Số đo cung lớn AB là
A. 1600 ; B. 2800 ; C . 80 0; D . Một đáp số khác
Câu 3: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có . Vậy số đo góc BCD là :
A. 600 ; B. 1200; C. 900 D.Kết quả khác
Câu 4: Chọn phát biểu đúng nhất.
A. Trong một đường tròn hay 2 đường tròn các góc nội tiếp bằng nhau thì chẵn các cung bằng nhau.
B. Trong một đường tròn hai cung bị chắn bởi hai dây song song thì bằng nhau.
C. Hình thang nội tiếp được trong một đường tròn là hình thang cân và ngược lại.
D. Tứ giác có hai đỉnh góc đối bằng nhau thì nội tiếp đường tròn.
II. Tự luận ( 8 điểm )
Câu 5: Cho (ABC có các đường cao BD và CE.Đường thẳng DE cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác tại hai điểm M và N.
a. Chứng minh:BEDC nội tiếp.
b. Chứng minh: góc DEA=ACB.
c. Chứng minh: DE // với tiếp tuyến tai A của đường tròn ngoại tiếp tam giác.
d. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.Chứng minh: OA là phân giác của góc MAN.
e. Chứng tỏ: AM2=AE.AB.
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I. Trắc nghiệm ( 2 điểm ) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4

Đáp án
A
B
A
A

II. Tự luận ( 8 điểm )

GT (ABC, đường cao BD, CE
ngoại tiếp (O). DE cắt (O)
tại M, N. xy là tiếp tuyến tại
A
KL a. BEDC là tứ giác nội tiếp
b. DEA=ACB.
c. DE // xy
d. OA là phân giác góc
MAN
e. Chứng tỏ : AM2=AE.AB.

Vẽ hình , ghi đúng giả thiết, kết luận được 1 điểm

a. C/m BEDC nội tiếp:
C/m góc BEC=BDC=1v. Hia điểm D và E cùng làm với hai đầu đoạn thẳng BC một góc vuông.
1,5 đ

b. C/m góc DEA=ACB.
Do BECD nt(DEB+DCB=2v.
Mà DEB+AED=2v
(AED=ACB
1,5 đ

c. Gọi tiếp tuyến tại A của (O) là đường thẳng xy (Hình1) Ta phải c/m xy//DE.
Do xy là tiếp tuyến,AB là dây cung nên sđ góc xAB=sđ cung AB.
Mà sđ ACB=sđ AB. (góc xAB=ACB mà góc ACB=AED(cmt)
(xAB=AED hay xy//DE.
1,5 đ

d. C/m OA là phân giác của góc MAN.
Do xy//DE hay xy//MN mà OA(xy(OA(MN.(OA là đường trung trực của MN.(Đường kính vuông góc với một dây)((AMN cân ở A (AO là phân giác của góc MAN.
1,5 đ

e. C/m :AM2=AE.AB.
Do (AMN cân ở A (AM=AN (cung AM=cung AN.(góc MBA=AMN(Góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau);góc MAB chung
((MAE ∽ ( BAM(( MA2=AE.AB.

1 đ

3. Tổng kết
– GV thu bài, nhận xét giờ kiểm tra.
4. Hướng dẫn về nhà.
– Tiếp tục

Hỏi và đáp