kt hinh chuong 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về kt hinh chuong 3, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………… KIỂM TRA CHƯƠNG III
Lớp: 7… Môn: Toán – Thời gian: 45ph
Điểm:

Lời phê của giáo viên:

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
*Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau:
Câu 1: Cho (ABC có =600 , =500.Chọn các câu trả lời đúng trong các câu sau:
a. AB > BC > AC b. BC > AC >AB
c. AB > AC > BC d. BC > AB > AC
Câu 2: Khoanh tròn chữ Đ hoặc S nếu câu khẳng định sau là đúng hoặc sai:
Không có tam giác nào có độ dài ba cạnh là 2cm, 3cm, 4cm. Đ S
Câu 3:Cho tam giác ABC cân. Biết AB=AC =5cm, BC=6cm, M là trung điểm của BC, độ dài trung tuyến AM là:
3cm b. 4cm c. 5cm d. một kết quả khác
Câu 4: Bộ ba nào sau đây không thể là độ dài của ba cạnh của một tam giác:
a. 3cm, 4cm, 5cm b. 6cm, 8cm, 10cm c. 2cm, 4cm, 6cm d. 6cm, 9cm, 12cm
Câu 5: Cho tam giác ABC với I là giao điểm của ba đường phân giác. Phát biểu nào sau đây là đúng ?
Đường thẳng AI luôn vuông góc với cạnh BC
Đường thẳng AI luôn đi qua trung điểm của cạnh BC
IA=IB=IC
I cách đều ba cạnh của tam giác
Câu 6: Cho tam giác ABC có hai trung tuyến BM và CN cắt nhau tại G. Phát biểu nào sau đây đúng ?
a. GM = GN b. GM = GB c. GN = GC d. GB = GC
* Điền vào chổ trống:
a.Trọng tâm của tam giác là giao điểm của ba đường . . . .
b.Trực tâm của tam giác là giao điểm của ba đường . . . .
c. Điểm cách đều ba đỉnh của tam giác là giao điểm của ba đường . . . .
d.Điểm nằm trong tam giác cách đều ba cạnh của tam giác là giao điểm của ba đường ….
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1: Tìm chu vi của một tam giác cân biết độ dài hai cạnh của nó là 4cm và 8cm
Bài 2: Cho góc xOy bằng 1000. Điểm A nằm trong góc xOy . Vẽ điểm B sao cho Ox là đường trung trực của AB. Vẽ điểm C sao cho Oy là đường trung trực của AC.
Chứng minh OB = OC
Tính số đo góc BOC.

Hỏi và đáp