KT HÌNH 9 TUẦN 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về KT HÌNH 9 TUẦN 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH Đề Kiểm Tra 1 Tiết
TRƯỜNG :…………………….. Môn: Hình Học Lớp 9 ( Tiết 19 Tuần 10 theo PPCT)
Họ và Tên:………………………..
Lớp: ……..

Điểm
Lời phê của Thầy ( Cô)

I.Trắc Nghiệm : ( 3 đ)
Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng trước .
( theo hình 1)
Sinbằng :
A. B. C. (
12
2. tgbằng : ( (hình 1)
A. B. C. 5
3. Cho góc nhọn
A. Sin2= 1 – Cos2
B. Sin =
C. Cos = Sin (90o-
4. Khoanh tròn chỉ 1 chữ đứng trước câu trả lời đúng ( theo hình 2 ) SinE bằng
A. B. C. E

5. (Theo hình 2 ) CotgE .
A. B. C. I
6. ( Theo hình 2 ) Chọn câu đúng .
A. DI . EF = DF . DE B. DI . DF = IF . IE D F
C. DI . EF = IE . DF (Hình 2)

II. Phần Tự Luận 🙁 7 điểm)
Bài 1 : Trong ABC , AB = 12 cm Bài 2 : Cho ( ABC vuông tại A.
Đường cao AH . Cho AH = 15 cm, BH = 20 cm
a. Tính AB, AC, BC, HC Hãy tính độ dài AH, AC
b. Tính Làm tròn đến độ)

Phòng Giáo Dục Đức Linh Hướng Dẫn Chấm Bài Kiểm Tra 1 Tiết
Trường …………………………………………. Môn : Toán Lớp 9
( Tiết 19 tuần 10 theo PPCT)

I. Phần Trắc Nghiệm ( 3 điểm) 1. C. 2. B 3. A
4. B 5. B 6. A
II. Phần Tự Luận : (7 điểm)
Bài 1 :

Vậy AC = 18,75(cm)
1. Bài 2 : AH = 12 Sin 400 7,71cm
AC =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.