KT HÌNH 9 Chuong1-Nam 10/11 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT HÌNH 9 Chuong1-Nam 10/11, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

và Tên :………………… KIỂM TRA MỘT TIẾT.
Lớp :………………. Môn : Hình Học .

I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng .
Câu 1 : Tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3; AC = 4; BC = 5 thì cos B = ?
A. B. C. D.
Câu 2 : Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH . Biết HB = 2 ; HC = 8 thì độ dài AH = ?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 3 : Giá trị của biểu thức sin 360 – cos 540 là :
A. 0 B. 1 C. 2sin 360 D. 2cos 540
Câu 4 : Tam giác ABC vuông tại A , có AB = 20cm; BC = 29cm. Vậy tg B = ?
A. B. C. D.
Câu 5 : Cho biết . Vậy số đo góc ( làm tròn đến phút ) là :
A. 27013/ B. 27011/ C. 27010/ D. 27023/ .
Câu 6 : Cho biết cotg = 1 . Vậy tg= ?
A. 0,5 B. 0,667 C. 0,75 D. 1
II/ TỰ LUẬN : ( 7 điểm )
Bài 1 : (1 điểm ) Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau đây theo thứ tự từ nhỏ đến lớn :
cos250 ; sin320 ; cos180 ; sin440 ; cos620.
Bài 2 : ( 5 điểm )
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH . Biết AB = 10cm; BH = 6cm.
a/ Tính độ dài các cạnh BC , AH.
b/ Kẻ và Tứ giác AMHN là hình gì ?
Tính chu vi và diện tích của tứ giác AMHN .
Bài 3 : (1 điểm ) Không dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi . Hãy tính :
; biết
BÀI LÀM :

ĐÁP ÁN :
I/ TRẮC NGHIỆM : Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm.
1 – D ; 2 – C ; 3 – A ; 4 – D ; 5 – B ; 6 – D .
II/ TỰ LUẬN :
Bài 1 : Ta có : cos250 = sin650 ; cos180 = sin720 ; cos620 = sin280 . ( 0,25 đ )
Mà : sin280< sin320< sin440< sin650< sin720. ( 0,5 đ )
Vậy : cos620< sin320< sin440< cos250< cos180 . ( 0,25 đ ).
Bài 2 : a/ – hình vẽ đúng đến câu b . ( 0,5 đ )
– tính được BC ( 0,5 đ )
– tính được AH ( 0,5 đ )
b/ – chứng minh được tứ giác AMHN là hình chữ nhật ( 1 đ )
– tính được hai cạnh của hình chữ nhật ( 1,5 đ )
– tính được chu vi ( 0,5 đ )
– tính được diện tích ( 0,5 đ )
Bài 3 : Vì ( 0,25 đ )
Mà ( 0,25 đ )
Nên ( 0,5 đ )

Hỏi và đáp