KT hình 9 – chuong I ( Ma trận – đáp án – 4 đề TNKQ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT hình 9 – chuong I ( Ma trận – đáp án – 4 đề TNKQ), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phong GD&DT TP. BMT Kiểm tra một tiết HKI – Năm học 2011-20129
Trường THCS Lac Long Quan Môn: Hinh hoc lop 9
Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: . . .
01. ; / = ~ 03. ; / = ~ 05. ; / = ~
02. ; / = ~ 04. ; / = ~ 06. ; / = ~
Mã đề: 161

Tam giác ABC vuông tại A , kẻ đường cao AH . ( xem hình bên) Biết AB = 12 cm , BH = 6 cm .
Hãy chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 6

Câu 1. Trong các biểu thức sau , biểu thức nào là sai ?
A. AH = AC.tanC B. AH = AB.sinB C. D. AH = BH.tanB
Câu 2. Trong tam giác AHC có tanA là
A. 0,5 B. 1,732 C. 0,866 D. 0,577
Câu 3. Độ dài cạnh huyền BC là
A. 24 cm B. 26 cm C. 20 cm D. 25 cm
Câu 4. Trong tam giác ABC , sinB là :
A. B. C. D.
Câu 5. Độ lớn của góc ACB là
A. 270 B. 300 C. 600 D. 500
Câu 6. Độ dài đoạn HC là
A. 15 cm B. 16 cm C. 14 cm D. 18 cm

Tự luận:
Câu 1 ( 2 điểm) : Hãy tính sinα , tanα , cotα . Biết cosα = 0,8
Câu 2(5 điểm) : Cho tam giác ABC có AB = 21 cm , AC = 28 cm , BC = 35 cm .
a) (2 điểm) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A
b) (1,5 điểm) Tính các góc của tam giác ABC
c) (1,5 điểm) Kẻ đường cao AH . Tính độ dài các đoạn thẳng AH , BH và diện tích của tam giác ABC

Phong GD&DT TP. BMT Kiểm tra một tiết HKI – Năm học 2011-20129
Trường THCS Lac Long Quan Môn: Hinh hoc lop 9
Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: . . .

01. ; / = ~ 03. ; / = ~ 05. ; / = ~
02. ; / = ~ 04. ; / = ~ 06. ; / = ~
Mã đề: 195

Tam giác ABC vuông tại A , kẻ đường cao AH . ( xem hình bên) Biết AB = 12 cm , BH = 6 cm .
Hãy chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 6

Câu 1. Độ lớn của góc ACB là
A. 500 B. 300 C. 600 D. 270
Câu 2. Trong các biểu thức sau , biểu thức nào là sai ?
A. AH = BH.tanB B. AH = AC.tanC C. D. AH = AB.sinB
Câu 3. Trong tam giác ABC , sinB là :
A. B. C. D.
Câu 4. Trong tam giác AHC có tanA là
A. 0,866 B. 0,577 C. 1,732 D. 0,5
Câu 5. Độ dài đoạn HC là
A. 18 cm B. 15 cm C. 16 cm D. 14 cm
Câu 6. Độ dài cạnh huyền BC là
A. 20 cm B. 25 cm C. 26 cm D. 24 cm

Tự luận:
Câu 1 ( 2 điểm) : Hãy tính sinα , tanα , cotα . Biết cosα = 0,8
Câu 2(5 điểm) : Cho tam giác ABC có AB = 21 cm , AC = 28 cm , BC = 35 cm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.