KT hinh 9 chuong I đề 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về KT hinh 9 chuong I đề 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD&ĐT TP BMT Kiểm tra một tiết HKI – Năm học 2011-2012
Trường THCS Lạc Long Quân Môn: Hình 9 chương I
Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: . . . . . . . . .Lớp: . . .
Mă đề: 144

Câu 1. Cho ABC vuông tại A, có đường cao AH. Chọn câu sai
A. BH.BC B. BH.HC C. BH.CH D. CH.CB E.
Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A Kẻ đường cao AH . Cho biết AH = 3 , BH = 2 . Th́ độ dài các đoạn thẳng HC , AC là :
A. B. C.
Câu 3. Chọn câu trả lời sai
A. sin450 = B. cotg600 = C. cos600 = D. tg600 =
Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A biết Ð B = 600 , kẻ đường cao AH . Biết BC = 24 cm .
Độ dài của AC và AH là :
A. AC = 20,78 cm , AH = 10,39 cm B. AC = 10,39 cm ,AH = 20,78 cm
C. AC = 20,78 cm , AH = 11 cm
Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A , kẻ đường cao AH . Biết AH = 12 cm , AB = 15 cm . th́ sin B , cos B , tg C là:
A. sin B = 0,8 , cos B = 0,6 , tg C = 0,75 B. sin B = 0,6 , cos B = 0,8 , tg C = 0,75
C. sin B = 0,8 , cos B = 0,75 , tg C = 0,6 D. sin B = 0,75 , cos B = 0,6 , tg C = 0,8
Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A biết Ð B = 600 , kẻ đường cao AH . Biết BC = 24 cm .
Độ dài của AB và HB là :
A. AB = 12 cm , BH = 6 cm B. AB = 12 cm , BH = 8 cm C. AB = 10 cm , BH = 6 cm

Tự luận:
Câu 1 ( 2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 21 cm , góc C = 400 . Kẻ đường phân giác BD .
Hãy tính độ dài các đoạn thẳng : AC , BC, BD
Câu 2 (1,5 điểm) : Biết sin x = 0,6 . Không tính độ lớn của x , hãy tính cos x , tan x , cot x ?
Câu 3 (3 điểm) : Cho hình thang ABCD (AB//CD , CD < AB) có AD = BC = 5 , AC = 12 . Đường chéo AC vuông góc với cạnh bên BC .
a) Tính sin B , cos B , tan B , cot B (2 điểm)
b) Tính diện tích của hình thang ABCD .(1 điểm)
Phòng GD&ĐT TP BMT Kiểm tra một tiết HKI – Năm học 2011-2012
Trường THCS Lạc Long Quân Môn: Hình 9 chương I
Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: . . . . . . . . .Lớp: . . .

Mă đề: 178

Câu 1. Cho ABC , 900 , 580 , BC = 72 . Độ dài cạnh AC là :
A. 61 B. Một đáp số khác C. 59 D. 60
Câu 2. Cho D ABC vuông ở A, biết AC = 15 , 420 . Độ dài cạnh BC đúng nhất là :
A. 19 B. 18 C. 21 D. 20
Câu 3.
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = b AC = c ; góc C = (

Chọn câu trả lời sai
A. tg µ = B. sin µ = C. cos µ = D. cotg µ =
Câu 4. Trong các biểu thức lượng giác sau , biểu thức nào có giá tṛ khác 1 😕
A. sin230 + cos 230 B. sin2 720 + cos2 72 C. sin 720 : cos 180 D. tg 370 , cotg 370

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.