KT hinh 9 chuong 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT hinh 9 chuong 3, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC KIỂM TRA 45’
TRƯỜNG PHỔ THÔNG C2-3 ĐỒNG TIẾN MÔN : Hình 9
Họ và tên : …………………………………
Lớp : …………………………………

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

I/ Trắc nghiệm: ( 5 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống (. . . ) trong các khẳng định sau:
a) Tứ giác ABCD ……………… được 1 đường tròn nếu tổng 2 góc đối bằng 1800
b) Trong 1 đường tròn các góc ………………cùng chắn một cung thì bằng nhau.
c) Trong 1 đường tròn góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng …………
Câu 2: (1,5 điểm) Đánh dấu chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Cho hình vẽ: Biết ADC = 600, Cm là tiếp tuyến của (O) tại C thì:
a) Số đo góc AOC bằng:
A. 600 B. 1200 C. 300 D. 900
b) Số đo góc x bằng:
A. 200 B. 250 C. 300 D. 350
c) Số đo góc y bằng:
A. 500 B. 550 C. 700 D. 600
Câu 3: (2 điểm) Cho hình vẽ: Biết OA= 2cm. Ta tính được:
+ Chu vi đường tròn: C =
+ Độ dài cung nhỏ AB: lAB =
+ Diện tích hình tròn : S =
+ Diện tích hình quạt tròn cung nhỏ AB : Squạt OAB =
II/ Tự luận: (5 điểm).
Câu 4 : Từ điểm A cố định ở ngoài đường tròn (O), kẻ tiếp tuyến AB và cát tuyến AEF (E, F (O)).
a/ Chứng minh rằng: ABE = BFE
b/ Gọi I là trung điểm của EF. Chứng minh bốn điểm A;B;O;I cùng thuộc một đường tròn và xác định tâm và bán kính của đường tròn đó.
c / Tìm quỹ tích các điểm I khi cát tuyến AEF dịch chuyển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.