KT hình 9 chuong 3 nh 08-09 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT hình 9 chuong 3 nh 08-09, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………… Thứ …………ngày ………tháng………..năm 2009
Lớp : 9 KIỂM TRA HÌNH HỌC 9 CHƯƠNG III

Điểm
Lời phê

I/ TRẮC NGHIỆM: (4Đ)
Câu 1: Số đo của góc nội tiếp bằng ………… số đo của cung bị chắn.
a) nửa b) hai lần c) với d) ba lần
Câu 2: Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng …………số đo hai cung bị chắn.
a) nửa hiệu b) nửa tổng c) tổng d) hiệu
Câu 3: Công thức tính diện tích hình tròn là:
a) SR2 b) c) d) S=2R2
Câu 4: Tứ giác ABCD nội tiếp được một đường tròn . Biết , ta tìm được số đo hai góc còn lại là :
a. b. c. d.
Câu 5: Số đo của góc nội tiếp chắn cung 600 bằng:
a) 600 b) 300 c) 1200 d) 500
Câu 6: Độ dài cung 600 của đường tròn có bán kính 2 CM là:
a. b. c. d.
Câu 7: Trong hình vẽ bên (H1) biết , =>
a. 300 b. 350 c. 700 d. 1200
Câu 8: Khi bán kính của một đường tròn tăng lên 3 lần thì diện tích đường tròn:
a.tăng lên 3 lần
b.giảm đi 3 lần
c.tăng lên 9 lần
d.giảm đi 9 lần

II/ TỰ LUẬN: (6đ)
Bài 1: Bánh xe đạp bơm căng có đường kính là 73 cm.
a, Hỏi xe đi được bao nhiêu Km nếu bánh xe quay được 1000 ( vòng )
b, Hỏi bánh xe quay bao nhiêu vòng khi xe đi được 4 (Km) ?
Bài 2: Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi C là một điểm nằm trên đoạn thẳng OA. Đường thẳng qua C vuông góc với AB cắt đường tròn (O) ở P và Q . Tiếp tuyến của (O) tại điểm D trên cung nhỏ BP cắt đường thẳng PQ ở E; AD cắt PQ ở F.
a)Chứng minh tứ giác BCFD nội tiếp được trong một đường tròn.
b) Chứng minh EF = ED.
Bài làm

Bài 1:
a,
Vậy 1000 vòng là: 2.292 (Km)
b, 4 (Km) = 4000 (m)
( vòng )

a) Chứng minh tứ giác BCFD nội tiếp được trong một đường tròn.
Ta có góc nội tiếp nửa đường tròn) (0.5 đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.