Kt hinh 9 – ch1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Kt hinh 9 – ch1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS XUÂN CANH

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN Hình học 9

Mã đề 1

I – TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
Câu 1: Cho hình vẽ, cos( bằng:
A. B.
C. D.
Câu 2: Các tỉ số lượng giác sau đây cách viết nào được viết theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
A. sin240; cos350; sin540; cos670 B. cos670; sin240; sin540; cos350
C. cos670; sin240; cos350; sin540 D. sin240; sin540; cos350; cos670
Câu 3: (ABC vuông tại A Khẳng định nào là sai trong các khẳng định sau:
A. BC = B. AB = AC.cotgC C. AB = BC.cosB D. AB = BC.sinC
Câu 4: Cho hình vẽ, độ dài cạnh x là:
A. 5 B. 6
C. 7 D. 4

Câu 5: Độ dài x ở hình vẽ là:
A. 8. sin 550 B. 8. cos550
C. 8. tg550 D. 8.cotg550

Câu 6: Cho hình vẽ độ dài x là:
A. B. 6
C. một kết quả khác D. 3

I – TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Câu 7: (2 điểm) Dựng góc nhọn ( biết cosα = 0,6
Câu 8: (2 điểm) Vào buổi trưa, bóng của toà nhà in trên mặt đất dài 14m. Tính độ của toà nhà đó biết góc tạo bởi giữa tia năng và mặt đất là 500 (làm tròn đến dm).
Câu 9: (3 điểm) Cho (ABC có AB = 10cm; . Kẻ đường cao AE.
Tính độ dài AE và AC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
———————————————–
———– HẾT ———-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.