KT HINH 8 tiet 25 CO MA TRAN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT HINH 8 tiet 25 CO MA TRAN, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
MÔN HÌNH HỌC LỚP 8 – TIẾT 25
Ngày 10/11/2015

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Tổng cộng

Vận dụng
Vận dụng
cao

Câu
Điểm
Câu
Điểm
Câu
Điểm
Câu
Điểm
Câu
Điểm

Đường trung bình của tam giác, của hình thang
1
2.0
2a
1.5

3.5

Đối xứng trục, đối xứng tâm.

3b
0.5

0.5

Hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi

2b,
3a, b
4.5

4.5

Tam giác vuông

3c, d
1.5

1.5

Tổng số điểm

2

1.5

5

1.5

10.0

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
Họ và tên: …………………………………………..
Lớp: 8…..
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN HÌNH HỌC LỚP 8 – TIẾT 25
Ngày 10/11/2015

(Học sinh làm trực tiếp vào bài kiểm tra này)
Bài 1 ( 2.0 đ ) Tìm x trên hình

Hình 1
Bài 2( 3.0 đ )
Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.
a) Tứ giác MNPQ là hình gì ? Vì sao?
b) Hai đường chéo AC và BD có thêm điều kiện gì thì tứ giác MNPQ là hình vuông?
Bài 3( 5.0 đ )
Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM, đường cao AH. Từ M kẻ ME, MF lần lượt vuông óc với AB, AC. Gọi I là điểm đối xứng của M qua F
a/ Chứng minh tứ giác AEMF là hình chữ nhật.
b/Tứ giác AICM là hình gì ? Vì sao ?
c/ Chứng minh HE vuông góc với HF ?
d/ AB2+AC2=IA2+IC2+2AM2
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
BÀI
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM

1

2,0đ

Ta có: IK// AD // BC; ( vì cùng vuông góc với CD )
* Vì IA = IB ( Giả thiết )
IK // AD ( // BC ) ( chứng minh trên )
Suy ra: KD = KC ; ( Định lý về đường trung bình của hình thang )
Mà KD = 10 dm.
Vậy: KC = 10 dm, hay x = 10 dm
Hình vẽ đúng
0,25 đ

0,

0, 5 đ

0, 5 đ

2

3,0 đ

a) Sử dụng tính chất đường trung bình của tam giác, chứng minh được MNPQ là hình bình hành.
* Chứng minh được là hình chữ nhật
b) Chứng minh được nếu hai đường chéo có thêm điều kiện bằng nhau thì MNPQ là hình vuông

Hình vẽ
0,5 đ

1,0 đ

1, đ
0.5 đ

3

a/Chứng minh được có 3 góc vuông suy ra là hình chữ nhật
Vẽ hình đúng
0.5
1.5

b
Chứng minh được AC vuông góc với MI tại trung điểm mỗi đường Vậy Tứ giác AICM là hình thoi
1.5

c
cm được HO =1/2AM => HO=1/2EF => Tam giác EHF vuông tại H
HE vuông HF
1

d
AB2+AC2= BC2=(BM+MC)2 =BM2+MC2+2.BM.MC
Mà BM=MC=AM=IA=IC =>AB2+AC2 =IA2+IC2+2AM2
0.5

DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.