KT Hinh 7 tiet 46 co MT + DA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT Hinh 7 tiet 46 co MT + DA, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 46: Kiểm tra 1 tiết
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: nhằm đánh giá mức độ nhận thức của HS về:
– Biết định lí về tổng ba góc của một tam giác.
– Biết định lí về góc ngoài của một tam giác.
– Biết khái niệm hai tam giác bằng nhau.
– Biết các trường hợp bằng nhau của tam giác.
– Biết các khái niệm tam giác cân, tam giác đều.
– Biết các tính chất của tam giác cân, tam giác đều.
– Biết các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
2. Kỹ năng: đánh giá mức độ thực hiện các thao tác:
– Vận dụng các định lí trên vào việc tính số đo các góc của tam giác.
– Biết cách xét sự bằng nhau của hai tam giác.
– Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.
– Vận dụng được định lí Py-ta-go vào tính toán.
– Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.
3. Thái độ:
Cẩn thận, chính xác khi làm bài.
II. ma trận đề:

Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng:

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tổng 3 góc của một tam giác. Các trường hợp bằng nhau của tam giác (14 tiết)
1
0.25

3
0,75
2
1
2
0,5
3
3
11
5,5

Tam giác cân. Tam giác vuông. Định lý Py-ta-go. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (8 tiết)
2
0,5

4
1
4
2

1
1
11
4,5

Tổng:
3
0,75
13
4,75
6
4,5
22
10

Trong mỗi ô, số ở góc trên bên trái là số lượng câu hỏi trong ô đó, số ở dòng dưới bên phải là tổng số điểm trong ô đó.

III. nội dung đề:
I – Trắc nghiệm:
Bài 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (2 điểm)
Câu 1: Trong một tam giác vuông, kết luận nào sau đây là đúng?
A. Tổng hai góc nhọn bằng 180o C. Hai góc nhọn bằng nhau?
B. Tổng hai góc nhọn bằng 90o
Câu 2: Tam giác nào là tam giác cân trong các tam giác có số đo ba góc như sau:
A. 50o; 70o; 60o B. 70o; 80o; 30o C. 35o; 35o; 110o
Câu 3: Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài 3 cạnh như sau:
A. 3cm; 5cm; 7cm B. 4cm; 6cm; 8cm C. 3cm; 4cm; 5cm
Câu 4: Trong hình vẽ, giá trị của x là:
A. 71o B. 119o C. 61o
Câu 5: Góc ngoài tam giác bằng:
A. Tổng hai góc trong
B. Tổng hai góc trong không kề với nó
C. Tổng ba góc trong tam giác

Câu 6: Trong một tam giác vuông có:
A. Một cạnh huyền B. Hai cạnh huyền C. Ba cạnh huyền
Câu 7: Trong hình vẽ bên, số cặp

Hỏi và đáp