KT HH9 T61 MT,ĐA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về KT HH9 T61 MT,ĐA, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG I

TÊN CHỦ ĐỀ
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG CỘNG

CẤP ĐỘ THẤP
CẤP ĐỘ CAO

1. Những hệ thức trong tam giác vuông.

– Hiểu cách chứng minh các hệ thức.

– Vận dụng giải các bài tập đơn giản

Số câu (câu ở trong đề)
Số điểm, tỉ lệ

1 (Câu 1a)

1 10%
1 (Câu 1b)

1 10%

2

2 20%

2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn.
– Hiểu các định nghĩa: sin(, cos(, tan(, cot(.
– Biết mối liên hệ giữa tỉ số lượng giác của các góc phụ nhau.

– Vận dụng được các tỉ số lượng giác để giải bài tập.
– Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính.

Số câu (câu ở trong đề)
Số điểm, tỉ lệ
1 (Câu 3b)

1 10%

1 (Câu 2)

3 30%

2

4 40%

3. Hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông
– Hiểu được nội dung bài toán và mối quan hệ giữa các yếu tố trong bài toán để vẽ hình.
– Hiểu cách chứng minh các hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông.
– Vận dụng được các hệ thức trên vào giải các bài tập.

Số câu (câu ở trong đề)
Số điểm, tỉ lệ
(Vẽ hình câu 3)

1 10%
2 (Câu 3a,d)

2 20%
1 (Câu 3c)

1 10%

3

4 40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
2
20%
3
3
30%
3
5
50%
7
10
100%

Họ và tên:…………………………. KIỂM TRA CHƯƠNG I
Lớp: 9C Môn : Hình Học 9 – Thời gian 45 phút

Điểm
Lời phê của giáo viên

ĐỀ BÀI
Bài 1(2đ): Trong tam giác ABC có AB = 10 cm, = 500, = 300, đường cao AH.
a. Hãy tính độ dài AH?
b. Hãy tính độ dài AC?
Bài 2(3đ): Dựng góc ( biết . Rồi tính độ lớn của góc ( (làm tròn đến độ).
Bài 3(5đ): Cho tam giác ABC; AB = 3 cm ; AC = 4 cm. BC = 5 cm
a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A
b) Giải tam giác vuông ABC?
c) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.
d) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì? Tính diện tích của tứ giác AMEN.
BÀI LÀM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Bài
Đáp án
Điểm

1
Vẽ hình

AH = AB.sinB =12. sin500
1

1

2

Cách dựng:

0,5

– Chọn một đoạn thẳng làm đơn vị.
– Dựng tam giác vuông OAB có: = 900 ; OA = 2đv ; AB = 5đv.
Có: là góc cần dựng.
1

Chứng minh: Sin = Sin( = =
1

Tính:
0.5

3

Hình vẽ đúng:

1

a ) xét ABC có AB2 + AC2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25
BC2 = 52 = 25
Vậy AB2 + AC2 = BC2
Nên ABC vuông tại A ( định lí đảo Py ta go )

0,5

0,5

b) ;

1

c) AE là phân giác góc Â, nên:
0.5

0.5

d)

Hỏi và đáp