KT HH9 CI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT HH9 CI, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 9
Thời gian làm bài 45 phút
Họ và tên: …………………………………. Ngày tháng 10 năm 2012

Điểm

Lời phê của thầy giáo

ĐỀ 1
I- TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả mà em chọn:
Câu 1: Tam giác nào sau đây là vuông, nếu độ dài ba cạnh là
A. 9cm; 41cm; 40cm B. 7cm; 8cm; 12cm
C. 11cm; 13cm; 6cm D. cả ba câu đều đúng.
Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tai A, có gĩc B = 600 và BC = 30cm thì AC = ?
A. 15cm B. 15cm C. 15cm D. 10cm
Câu 3: Cho cos = 0,5678 thì độ lớn của góc gần bằng:
A. 340 36’ B. 550 24’ C. 550 36’ D. 340 35’
Câu 4: Các so sánh nào sau đây là sai
A. Sin450 < tg 450 B. cos320 < sin320
C. tg300 = cotg600 D. sin650 = cos250
Câu 5: Cho ABC vuông tại A có tỷ số độ dài hai cạnh góc vuông là 5:3. Góc nhỏ nhất của tam giác vuông đó là:
A. 310 B. 320 C. 590 D. 580
Câu 6: Biết cos = 0,8 thì sin bằng:
A. 0.36 B. 0.64 C. 0.6 D. 0.8
Câu 7: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. sin2500 + cos2500 = 1 B. tg 400.cotg500 = 1
C. Cos 470 = sin 470 D. tg700 = sin700.cos700
Câu 8: Cho ABC vuông tại A, biết AB = 15cm ; AC = 8cm. Sin B bằng:
A. B. C. D.
II- TỰ LUẬN: (8 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Biết sin = .Tính cos; tan; và cot
Bài 2: (1,5 điểm) Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần (không sử dụng máy tính hoặc bảng số): tan250, cot730, tan700, cot220, cot500.

Bài 3: (2 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Giải tam giác vuông biết BC = 32cm; AC = 27cm (Độ dài làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba, góc làm tròn đến độ)

Bài 4: ( 3 điểm) Cho ABC có AB = 5cm; AC = 12cm; BC = 13cm
Chứng minh ABC vuông tại A và tính độ dài đường cao AH;
Kẻ HEAB tại E, HF AC tại F. Chứng minh: AE.AB = AF.AC;
Chứng minh: AEF và ABC đồng dạng.
————-*————-
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC LỚP 9 ĐỀ 1
I.TRẮC NGHIỆM: Câu 1: A Câu 2: A Câu 3: B Câu 4: B
Câu 5: A Câu 6: C Câu 7: A Câu 8: B
(0.25đ8 = 2 đ)
II- TỰ LUẬN:
Bài 1: Tính đúng: cos = ; (0.5 đ)
tg = ; (0.5đ)
cotg = (0.5đ)
Bài 2: Đổi tất cả các tslg sang cot hoặc tan (0,75đ)
Sắp xếp:
Cot730, tan250, cot500, cot220, tan700 (0,75đ)

Bài 3: Tính đúng : AB = 17,176(cm) (1đ)
Tính đúng: góc C 320 ;
góc B 580 (1đ)
Bài 4: Vẽ hình (0.25 đ)
Ta có: 52 + 122 = 132
AB2 +AC2 = BC2
ABC vuông tại A (0,5đ)
AH = = (cm) (0.5đ)
Ta có: AHB vuông tại H mà HEAB
tại E nên AH2 = AE.AB
AHC vuông tại H mà HFAC tại F
nên AH2 = AF.AC (1đ)
Do đó: AE.AB = AF.AC.
c) Xét AEF và ABC
Ta có: AE.AB = AF.AC
Mà góc A chung
Nên AEF ( ACB (c-g-c) (0.75đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.