KT HH9-Chuong1-09/10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT HH9-Chuong1-09/10, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS ……….. Kiểm Tra Một Tiết( Bài số 1)
Họ tên:………………… Môn: Hình học 9
Lớp: 9….

I/ Trắc nghiệm:Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lới đúng. (3đ)
1/ Kết quả nào sau đây đúng :
A/ sin370 = cos530 B/ tg 300 cotg 300= 1
C/ D/ cả ba câu trên đều đúng.
2/ Cho tam giác ABC vuông tại A , AC = 24 mm, . Kẻ đường cao AH. Độ dài đường AH là:
A/ 12mm B/ mm C/mm D/một đáp số khác.
3/ Cho tam giác ABC có AB = 75 cm; AC = 85cm; BC = 40cm. Tam giác ABC có dạng đặc biệt nào?
A/ Tam giác ABC vuông tại A B/ Tam giác ABC vuông tại B
C/ Tam giác ABC vuông tại C D/ Tam giác ABC nhọn.
4/ Cho biết tg = 1, vậy cotg là:
A/ 1 B/ 0,5 C/ 0,75 D/ 0,667
5/ Cho tam giác ABC vuông tại A, AB =20cm, BC =29cm, ta có tgB =
A/ B/ C/ D/
6/ Cho biết sin (0,4568. Vậy số đo góc (làm tròn đến phút) là:
A/ 27013’ B/ 27010’ C/27011’ D/27023’
II/ Tự luận:
Bài 1(2,5đ) Giải tam giác ABC biết , AB = 5cm, ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
Bài 2(3,5đ) Cho tam giác ABC có , AH là đường cao, các hình chiếu của AB và AC trên cạnh BC là 10cm và 15cm. Tính các cạnh AB, AC, AH ,các góc A,C và diện tích của tam giác ABC.( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, góc làm tròn đến phút)
Bài 3: (1 đ) Chứng minh biểu thức sau đây không phụ thuộc x.
A= 3 (sin4x + cos4x) –2 (sin6x + cos6x)

Đáp án:
I/ trắc nghiệm:
1d;2a;3b;4a;5c;6c
II/ tự luận:
1/ tính đúng (0,5 đ)
BC (6,63cm (1 đ)
AC ( 5,75 cm (1 đ)

2/ vẽ hình đúng (0,5 đ)
_ tam giác ABCvuông cân đỉnh H ( AH = BH =10cm (0,5 đ)
(33041’ (0,5 đ)

(101019’ (0,5 đ)

AB = (14,14 cm (0,5 đ)
S =
3/ A=3 (sin4x +cos4x ) – 2 (sin2x +cos2x) .( sin4x – sin2x .cos2x +cos4x )
A= 3 sin4x +3cos4x ) – 2 sin4x +2 sin2x .cos2x -2cos4x
A= sin4x+2 sin2x .cos2x +cos4x
A= (sin2x +cos2x)2 = 1

Hỏi và đáp