KT HH9 chương III có MT-ĐA chuẩn nhất – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT HH9 chương III có MT-ĐA chuẩn nhất, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:02/04/2013 Ngày dạy: Lớp 9AB: 05/04/2013
Tiết 57: Kiểm tra chương III
.
1. Mục tiêu:
a.Kiến thức
– Kiểm tra một số kiến thức cơ bản của chương III về: Tứ giác nội tiếp, góc có dỉnh nằm bên trong, bên ngoài đường tròn, diện tích và chu vi của hình tròn.
b.Kĩ năng
– Kiểm tra kỹ năng vẽ hình, chứng minh, tính toán. Kĩ năng vận dụng kiến thức đã học
vào giải các bài toán liên quan thực tế.
c.Thái độ
– HS nghiêm túc, tự giác , độc lập , tư duy sáng tạo của học sinh
2. Nội dung đề

MA TRẬN ĐỀ LỚP 9B
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

– Các loại góc trong đường tròn.
– Số đo cung, liên hệ giữa cung và dây.
Nhận biết được các loại góc trong đường tròn
Thông qua đn về góc ở tâm tính được số đo cung.
-Biết tính độ dài của cung tròn trong một đường tròn…

số câu:
số điểm
tỉ lệ %
1(C1)
1
10%
1(C2a)
1,5
15%
1(C2b)
1,5
15%

3
4
40%

Độ dài đường tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Thông qua định lí về tứ giác nội tiếp tính được các góc đối của tứ giác nội tiếp.
Tính được chu vi và diện tích hình tròn

số câu:
số điểm
tỉ lệ %

1(C3)
2
20%
2( C4ab)
2
20%

3
4
40%

Đường tròn ngoại tiếp đa giác đều.

Tính được diện tích hình tròn ở cấp độ khó.

số câu:
số điểm
tỉ lệ %

1(C4c)
2
20%
1
2
20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
1
10%
2
4
40%
3
3
30%
1
2
20%
7
10
100%

ĐỀ LỚP 9B
Bài 1: (1 điểm) Hãy nêu tên mỗi góc trong các hình dưới đây.

Bài 2: (3 điểm) Cho là góc ở tâm của đường tròn (O;R).
a, Tính số đo cung AB (cung nhỏ và cung lớn)?
b, Tính độ dài của cung nhỏ AB, biết R = 2 cm ?

Bài 3: (2 điểm)
Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn (O;R) có Â = 800 ; .
Tính ; ?
Bài 4: (4 điểm) Tính diện tích của hình tròn, biết:
Bán kính R= 6 cm.
Đường kính d= 12 cm.
Đường tròn đó ngoại tiếp tam giác đều có cạnh bằng (cm)

3. Đáp án

ĐÁP ÁN LỚP 9B
Bài
Nội dung
điểm

1
Hình a: Góc ở tâm.
Hình b: Góc nội tiếp.
Hình c: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
Hình d: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.
Hình e: Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

2
a, Ta có: (gt) mà góc AOB là góc ở tâm chắn cung AB nhỏ nên (Theo định lí về góc ở tâm)
=>sđ cung AB lớn = 3600 – 600 = 3000
b, Độ dài của cung nhỏ AB bằng: (cm)

1,0

1,0

3
Do tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn (O;R) nên theo định lí về tứ giác nội tiếp ta có:

1

1

4

a. Diện tích của hình tròn bán kính R= 6 cm là:
(cm2)

b. Diện tích của hình tròn ường kính d= 12 cm là:
(cm2)
c. Đường tròn đó ngoại tiếp tam giác đều có cạnh bằng (cm)
Tính được R = (

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.