KT HH7 ChươngII/Năm 09-10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT HH7 ChươngII/Năm 09-10, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS:…….…………………………….. KIỂM TRA I TIẾT (Bài số 4)
Họ và tên : …………………………………………. MÔN : Hình học – Lớp 7
Lớp : …………………………………………………….. Thời gan : 45 phút

ĐIỂM

NHẬN XÉT

ĐỀ :
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm )
Câu 1 : ( 2 điểm ) Điền dấu “X” vào ô thích hợp trong bảng dưới đây (Đúng hay Sai).

Câu
Đúng
Sai

a) Tam giác cân có một góc 45o là tam giác vuông cân

b) Tam giác có hai cạnh bằng nhau và một góc bằng 60o là tam giác đều.

c) Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

d) Góc ngoài của một tam giác lớn hơn góc trong kề với nó.

Câu 2 : ( 1 điểm ) Hãy dùng đoạn thẳng nối số và chữ tương ứng để được câu trả lời đúng :

* Tam giác ABC có: *Tam giác ABC là:
1. Góc A = 90o ; Góc B = 45o .
2. AB = AC ; Góc A = 45o .
3. Góc A = Góc C = 60o
4. Góc A + Góc C = 90o

A . TAM GIÁC CÂN
B . TAM GIÁC VUÔNG
C . TAM GIÁC VUÔNG CÂN
D . TAM GIÁC ĐỀU

I/ PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm )

Cho đoạn thẳng BC . Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Trên đường trung trực của đoạn thẳng BC lấy điểm A (A khác I) .
Chứng minh =
Kẻ IH vuông góc với AB, kẻ IK vuông góc với AC.
a. Chứng minh tam giác AHK cân
b. Chứng minh HK // BC.

BÀI LÀM :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN :
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm )
Câu 1 : ( 2 điểm ) Điền dấu “X” vào ô thích hợp trong bảng dưới đây (Đúng hay Sai).

Câu
Đúng
Sai

a) Tam giác cân có một góc 45o là tam giác vuông cân

X

b) Tam giác có hai cạnh bằng nhau và một góc bằng 60o là tam giác đều.
X

c) Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

X

d) Góc ngoài của một tam giác lớn hơn góc trong kề với nó.

X

( Đúng mỗi câu cho 0,5 điểm )
Câu 2 : ( 1 điểm ) Hãy dùng đoạn thẳng nối số và chữ tương ứng để được câu trả lời đúng :
Nối 1- C ; 2 – A ; 3 – D ; 4 – B ;
* Tam giác ABC có: *Tam giác ABC là:
1. Góc A = 90o ; Góc B = 45o .
2. AB = AC ; Góc A = 45o .
3. Góc A = Góc C = 60o
4. Góc A + Góc C = 90o

A . TAM GIÁC CÂN
B . TAM GIÁC VUÔNG
C . TAM GIÁC VUÔNG CÂN
D . TAM GIÁC ĐỀU

( Đúng mỗi gạch nối cho 0,25 điểm )

I/ PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm )

Cho đoạn thẳng BC . Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Trên đường trung trực của đoạn thẳng BC lấy điểm A (A khác I) .
Chứng minh = ( 2 điểm )
Kẻ IH vuông góc với AB, kẻ IK vuông góc với AC.
a. Chứng minh tam giác AHK cân ( 2 điểm )
b. Chứng minh HK // BC. ( 2 điểm )
3. Hình vẽ + GT và KL ( 1 điểm )
———————————————————-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.