KT HH7-Chuong 1-09/10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về KT HH7-Chuong 1-09/10, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS:…….…………………………….. KIỂM TRA I TIẾT (Bài số 1)
Họ và tên : …………………………………………. MÔN : Hình học – Lớp 7
Lớp : ………………………………………………….. Thời gan : 45 phút

ĐIỂM

NHẬN XÉT

ĐỀ :
Câu 1 : ( 3 điểm ) Điền dấu “X” vào ô thích hợp trong bảng dưới đây (Đúng hay Sai).

Câu
Đúng
Sai

a) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

b) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song

c) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

d) Nếu hai đường thẳng a , b cắt đường thẳng c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a//b.

e) Đường trung trực của một đọan thẳng vuông góc với đọan thẳng ấy.

f) Qua điểm A nằm ngòai đường thẳng a, có ít nhất 2 đường thẳng song song với a.

Câu 2 : ( 2 điểm )
Hãy phát biểu các định lý được diễn tả bởi hình vẽ bên :
Rồi viết GT và KL của định lý.

Câu 3 : ( 2 điểm )
Hãy vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:
Cho tam giác ABC. Vẽ AH vuông góc với BC (H(BC). Từ H vẽ HM song song với AB (M ( AC), vẽ HN song song với AC (N ( AB) . Nói rõ cách vẽ.

Câu 4: ( 3 điểm )
Cho hình vẽ bên, biết góc A = 140o ,
góc B = 70o , góc C = 150o .
Chứng minh rằng Ax // Cy .

BÀI LÀM :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN :
ĐỀ :
Câu 1 : ( 3 điểm ) Điền dấu “X” vào ô thích hợp trong bảng dưới đây (Đúng hay Sai).

Câu
Đúng
Sai

a) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

x

b) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song
x

c) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

x

d) Nếu hai đường thẳng a , b cắt đường thẳng c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a//b.
x

e) Đường trung trực của một đọan thẳng vuông góc với đọan thẳng ấy.

x

f) Qua điểm A nằm ngòai đường thẳng a, có ít nhất 2 đường thẳng song song với a.

x

Câu 2 : ( 2 điểm )
Hãy phát biểu các định lý được diễn tả bởi hình vẽ bên :
Rồi viết GT và KL của định lý.
( Hai định lý – Đúng mỗi định 1 điểm)
Câu 3 : ( 2 điểm )
Hãy vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:
Cho tam giác ABC. Vẽ AH vuông góc với BC (H(BC). Từ H vẽ HM song song với AB (M ( AC), vẽ HN song song với AC (N ( AB) . Nói rõ cách vẽ.
( Hình vẽ : 1 điểm . Nêu được các bước vẽ :1 điểm)

Câu 4: ( 3 điểm )
_ Ghi GT , KL và vẽ hình đúng : 1 điểm
Cho góc A = 140o ,
GT góc B = 70o , góc C = 150o .

KL Chứng minh Ax // Cy .

Chứng minh : (2 điểm)
Kẻ Bz // Cy . Ta có góc C + gócB2 = 180o (Góc trong cùng phía).
Nên Góc B2 = 180o – góc C = 180o – 150o = 30o Suy ra Góc B1 = góc B – góc B2 = 70o – 30o = 40o ( Vì Góc B1 + góc B2 = góc B ) Ta lại có Góc B1 + góc A = 40o + 140o = 180o Bù nhau, ở vị trí hai góc trong cùng phía .
Do đó Ax // Cy .

———————————————————-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.