KT HH7-Bai so 1/2009-2010 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT HH7-Bai so 1/2009-2010, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS……………….õ
Họ tên :…………………….. KIỂM TRA CHƯƠNG I
Lớp: 7…… Môn : HÌNH 7.

Bài 1(3đ): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
1/ Đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu
xy vuông góc với AB.
xy vuông góc với AB tại A hoặc tại B.
xy đi qua trung điểm của AB.
xy vuông góc với AB và đi qua trung điểm của AB.
2/ Nếu có hai đường thẳng
Cắt nhau thì vuông góc nhau.
Vuông góc với nhau thì cắt nhau.
Cắt nhau thì tạo thành 4 góc bằng nhau.
Cắt nhau thì tạo thành 4 cặp góc đối đỉnh.
3/ Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d,
có vô số đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng d.
có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng d.
có ít nhất một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
4/ Đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại M, ta có:
a) đối đỉnh đối đỉnh x 2 y’
b) đối đỉnh đối đỉnh 1 3 M
c) đối đỉnh đối đỉnh 4
d) đối đỉnh đối đỉnh y x’
5/ a) Hai góc có chung đỉnh và bằng nhau thì đối đỉnh.
b) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
c) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
6/ Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng
Không có điểm chung.
Có ít nhất 1 điểm chung.
Không cắt nhau.
Phân biệt không cắt nhau.
Bài 2(1,5đ): Vẽ hình theo trình tự sau:
– Góc xOy có số đo 600, điểm A nằm trong xÔy.
– Đường thẳng m vuông góc với Ox.
– Đường thẳng n song song với Oy.
Bài 3(2đ):Nêu các định lí diễn đạt hình vẽ sau và ghi giả thiết, kết luận của các định lí đó.
c a A b B

Bài 4(3,5đ) Cho hình vẽ, biết Ax// By, xÂB = 1200, Bz = 1200. A x
Tính số đo Ay?
Các cặp đường thẳng nào song song với nhau ? vì sao?
y B

z C

Đáp án: x
Bài 1:mỗi câu đúng 0,5đ m
1d;2b;3d;4c;5c;6d
Bài 2:mỗi bước vẽ đúng và chính xác (0,5đ)
n A

O y

Bài 3:
*đl: một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo ra cặp góc so le trong bằng nhau. (0,5đ)
Gt a//b
a cắt c tại A, b cắt c tại B (0,5đ)
Kl Â
*đl:một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân biệt mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song. (0,5đ)

Gt a,b phân biệt
a cắt c tại A, b cắt c tại B (0,5đ)
Â
Kl a//b

Bài 4: ghi gt, kl đúng 0,5đ
a)vì Ax//By nên: ( 0,5đ)
Ay = xÂB = 1200 (slt) (1đ)
b) Ax//Cz vì có cặp góc so le trong bằng nhau xÂB = Bz = 1200. (0,75đ)
By//Cz vì cùng song song với Ax. (0,75đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.