KT HH chương 1 có a trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về KT HH chương 1 có a trận, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 18/10/2016 Ngày KT: 21/10/2016
Tiết: 16 KIỂM TRA 45 phút

A. Mục tiêu
1. Kiến thức: Các kiến thức chương I.
2. Kĩ năng: Biết thực hành làm các bài toán cơ bản về áp dụng hệ thức lượng trong tam giác, tỉ số lượng giác, hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.
3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, rõ ràng, chính xác.
B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1 . Giáo viên: Đề kiểm tra, đáp án.
2 . Học sinh: Kiến thức cũ.

C. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ

Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Trắc nghiệm
Tự luận
Trắc nghiệm
Tự luận
Trắc nghiệm
Tự luận
Tự luận

Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Biết vận dụng các hệ thức lượng vào tìm độ dài các cạnh của tam giác vuông
Biết vận dụng các hệ thức lượng vào tìm độ dài các cạnh của tam giác vuông

Số câu
Số điểm
1
0,5

1
0,5

2
3

4
4

Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Nhận biết được tỉ số lượng giác của góc nhọn trong các tam giác vuông
Nhận biết được tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau và áp dụng làm bài tập

Số câu
Số điểm
1
0,5

1
0,5

2
1

Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vào làm bài tập cụ thể
Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để giải tam giác vuông
Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để tính toán hình học

Số câu
Số điểm
1
0,5

1
0,5
1
1

1
2

1
1
5
5

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5
15%
5
4,5
45%
3
4
40%
11
10
100%

TRƯỜNG THCS ĐẠI HÓA
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: HÌNH HỌC LỚP 9

NGÀY KIỂM TRA: 21/10/2016

Thời gian làm bài: 45 phút.

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Hãy chọn chữ cái đầu câu khẳng định sai
Câu 1: Cho
A.
B.
C.
D.

Câu 2: Trong hình vẽ (H.1)
A.

B.

C.

D.

Câu 3: Trong hình vẽ (H.2)
A.

B.

C.

D.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm) Tính x; y trong hình vẽ (H.3)

Câu 2 (4,0 điểm)
Cho , Biết ,
Giải tam giác ABC (kết quả làm tròn đến số thập phân thứ hai)
Tính độ dài hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền

———— HẾT ————

E. ĐÁP ÁN

Phần
Câu
Đáp án
Điểm

PHẦN I
TRẮC NGHIỆM
(3 điểm)
1
B; C (0,5 đ/ ý đúng)

2
B; D (0,5 đ/ ý đúng)

3
A; C (0,5 đ/ ý đúng)

PHẦN II
TỰ LUẬN
(7 điểm)
Câu 1
Áp dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có:
0,5đ

0,5đ

0,25đ

Vậy:
0,25đ

Áp dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có:
0,5đ

0,5đ

0,25đ

Vậy:
0,25đ

Hình vẽ đúng
mới chấm

Câu 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.