KT HH C1 Co MT+De+Đa – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT HH C1 Co MT+De+Đa, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD&ĐT Hoàng Su Phì
Trường THCS Tân Tiến
Họ tên học sinh
Lớp: 7
Kiểm tra
Môn: Hình Học
Thời gian: 45 phút

ĐỀ BÀI
A.ắc nghiệm : ( 2 điểm ) Chọn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1 : Đường trung trực của đoạn thẳng AB là đường thẳng :
A. Song song với AB. C. Cắt AB tại điểm A
B. Không vuông góc với AB D. Vuông góc với AB tại trung điểm của AB
Câu 2 : Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng :
A. Có một điểm chung B. Không có điểm chung.
C. Có hai điểm chung D. Có vô số điểm chung.
Câu 3 : Nếu a b và b // c thì : A. a c B. a cắt b C. a // c . D. a không vuông góc với c
Câu 4 : Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có :
A. Vô số đường thẳng song song với a. C. Một và chỉ một đường thẳng song song với a.
B. Có ít nhất một đường thẳng song song với a. D. Hai đường thẳng song song với a.
II/ TỰ LUẬN ( 8 điểm )
Bài 1 (2 điểm) Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của định lí sau :
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ 3 thì chúng song song với nhau.

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2 (3 điểm)
Cho hình vẽ: Biết a // b. = 700, 900.
Tính số đo của góc D1và B1

………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3 (3 điểm) Cho hình vẽ. Biết
minh: Ax // Cy.

ĐÁP ÁN
I- Phần trắc nghiệm: (2 điểm) Mỗi câu trả lời đúng cho 0,5đ
Câu
1
2
3
4

Đáp án
D
B
A
C

II- Phần tự luận: ( 8điểm)
CÂU

ĐÁP ÁN
BIỂU ĐIỂM

1
(2đ)

1

1

2
(3đ)

a
Ta có : a//b và CDa CDb
Vậy
1

b
Ta có: m//n vì hai góc trong cùng phía)
Vậy
1
0,5
0,5

3
(3đ)

0,5

Qua điểm B vẽ đường thẳng d sao cho: d// Ax (1)
Ta : ( vì hai góc trong cùng phía)

Ta lại có:
Do đó : và là hai góc ởvị trí so le trong
d// Cy (2)
Từ (1) và (2) Ax// Cy

0,25
0,5

1

0,25
0,25
0,25

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL
TN
TL

1/ Hai góc đối đỉnh

Hiểu và tìm được các cặp góc đối đỉnh

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0,5 điểm
= 5%

2/ Hai đường thẳng vuông góc
Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc và đường trung trực của đoạn thẳng

Số câu
2

2

Số điểm
1,0

1,0 điểm
= 10%

3/ tiên đề Ơclit – Tính chất của hai đường thẳng song song
Nhận biết được định nghĩa hai đường thẳng song và tiên đề Ơ clit

Vân dụng được tính chất của hai đường thẳng song song để tính số đo góc

Số câu
2

1

3

Số điểm
1,0

1,5

2,5 điểm
= 25%

4/ Từ vuông góc đến song song – Định

Hỏi và đáp