KT HH 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT HH 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT TUY ĐỨC BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 9
THCS QUANG TRUNG Thời gian: 45 phút ( Không kể giao đề)

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Bài 1: (1,5đ) Điền dấu “ ” thích hợp vào ô trống:
a) sin300sin320 ; b) tan700tan690 ; c) sin460cos440

d) sin41026’cos48035’ ; e) cot71020’; f) tan420.tan4801
Bài 2: (2đ) Cho các hình vẽ dưới cùng các yếu tố đã biết. Hãy chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng đầu:

A . x = 3
B . x = 4
C . x = 2,5

A . x = 1,41
B . x = 1,4142
C . x =

A . x = 7
B . x = 12
C . x =

A . x = 4
B . x = 5
C . x = 4,5

Bài 3: (1,5đ) Cho hình vẽ bên ; hãy dùng bút nối mỗi ý ở cột I với một ý ở cột II được hệ thức đúng:

B/ PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Bài 4: (2,0đ) Rút gọn biểu thức: A = 2 . sin300sin600 + 1,5 . cot450.
Bài 5: (3,0đ) Cho ABC AB = 3cm ; AC = 4cm ; BC = 5cm ; AH đường cao
Chứng tỏ ABC là tam giác vuông từ đó tính độ dài các đoạn thẳng AH và BH .
Tính số đo các góc( làm tròn kết quả đến độ )

ý: HS có thể sữ dụng MTBT casio fx570ES trở xuống trong quá trình làm bài.

BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.