KT HH 15P CII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT HH 15P CII, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Vân Khánh Đông KIỂM TRA HÌNH HỌC
Lớp: 8A: ……. Môn : Toán 8 .
Họ và tên: ………………………….. Thời gian : 15 phút.

Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Cho ∆ABC = ∆MNP . Biết AB = 10 cm ,MP = 8 cm , NP = 7 cm .Chu vi ∆ABC là : a/ 30 cm b/ 25 cm c/ 15 cm d/ Không tính được
Câu 2: Cho ∆ ABC có DC c/ DC BD
Câu 3: Cho (MNP vuông tại M ; MN = 4cm ; NP = 5cm. Diện tích (MNP bằng :
A. 6cm2 B. 12cm2 C. 15cm2 D.20cm2
Câu 4: Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là:
A. Hình thang cân. B. Hình bình hành. C. Hình chữ nhật. D. Hình thoi.
Câu 5: Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình:
A. Hình bình hành. B. Hình chữ nhật. C. Hình thoi. D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 6: Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng ?
A. 2; B. 4 ; C. 6 ; D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 7:Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là:
A. Hình thoi B. hình thang C. Hình chữ nhật D.Hình vuông
Câu 8: Hình thoi là:
A/. Tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau.
B/. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau.
C/. Tứ giác có một đường chéo là đường phân giác của một góc.
D/. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và vuông góc với nhau.
Câu 9: Hình chữ nhật là:
A/. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau. B/. Hình thang có một góc vuông.
C/. Hình bình hành có một góc vuông. D/. Tứ giác có hai góc đối đều vuông.
Câu 10: Hình vuông là:
A/. Tứ giác có bốn góc vuông; B/. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.
C/. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và vuông góc với nhau.
D/. Tứ giác có bốn góc vuông và hai cạnh kề bằng nhau.
Câu 11: Hình thang cân là:
A/. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau; B/. Hình thang có hai góc ở một đáy bằng nhau.
C/. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau.
D/. Hình thang có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Câu 12: Hình nào có hai đ/ chéo bằng nhau:
A/. Hình thang cân ; B/. Hình chữ nhật; C/. Hình thoi D/. A và B; E/. A và C
Câu 13: Tứ giác nào có hai đ/ chéo vuông góc:
A/. Hình chữ nhật; B/. Hình thoi; C/. Hình vuông ; D/. Hình bình hành
E/. Cả B và C đều đúng.
Câu 14 :Hai đường chéo của tứ giác thỏa mãn điều kiện nào để trở thành hình vuông:
A/. Bằng nhau và vuông góc
B/. Vuông góc và giao nhau tại trung điểm của mỗi đường.
C/. Bằng nhau, vuông góc và là phân giác một góc.
D/. Bằng nhau, vuông góc và giao nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Câu 15: Hình bình hành là :
A/. Tứ giác có một cặp cạnh đối song song.
B/. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau
C/. Tứ giác có các cặp góc đối bằng nhau
D/. Tứ giác có các cặp góc đối bù nhau
Câu 16: Hai điểm A và A’ gọi là đối xứng với nhau qua O khi:
A/. A và A’ cách đều điểm O.
B/. A, O, A’ thẳng hàng.
C/. A và A’ trùng nhau
D/. O là trung điểm của AA’.
Câu 17: Hình nào có hai trục đối xứng:
A/. Hình vuông; B/. Hình chữ nhật
C/. Hình thoi ; D/. A, B và C ; E/. B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.