KT DS9 C1(tránh quay cóp) (MH) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT DS9 C1(tránh quay cóp) (MH), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra 1 tiết chương I- Đại số 9.
Bài 1 : Rút gọn: a) (2 điểm). 3 – ; b, (1 điểm).
c) (0.5 điểm). ; d, (0,5 điểm). B = 4.
Bài 3 : Giải phương trình: a, (2 điểm). .x + = 12 – 3 ;
b, (0,5 điểm). 3 – = 1 c, (0,5 điểm). 2 – = 9 – 2
Bài 2 : Cho biểu thức: P = .
a)(2 điểm). Nêu điều kiện rồi rút gọn.
b)(0,5 điểm). Tìm x để P > . c) (0,5 điểm). Tìm x nguyên để P nguyên .

Kiểm tra 1 tiết chương I : Đại số 9.
Bài 1 : Rút gọn: a) (2 điểm). 2 ; b, (1 điểm).
c) (0.5 điểm). ; d, (0,5 điểm). B =
Bài 3 : Giải phương trình: a, (2 điểm). .x + 2 = 16 – 2 ;
b, (0,5 điểm). 5 – = 2 c, (0,5 điểm). 3 – 2 = 5 – 5
Bài 2 : Cho biểu thức: P = .
a)(2 điểm). Nêu điều kiện rồi rút gọn.
b)(0,5 điểm). Tìm x để P >. c) (0,5 điểm). Tìm x nguyên để P nguyên .

Kiểm tra 1 tiết chương I_ Đại số 9.
Bài 1 : Rút gọn: a) (2 điểm). 4. – 2. ; b, (1 điểm) 5.
c) (0.5 điểm). 1- ; d, (0,5 điểm). B =
Bài 3 : Giải phương trình: a, (2 điểm). 3 .x + 2 = 20 – 3 ;
b, (0,5 điểm). 7 – = 2 c, (0,5 điểm). 5 – = 9 – 2
Bài 2 : Cho biểu thức: P = .
a)(2 điểm). Nêu điều kiện rồi rút gọn.
b)(0,5 điểm). Tìm a để P > . c) (0,5 điểm). Tìm a nguyên để P nguyên .

Kiểm tra 1 tiết chương I; Đại số 9.
Bài 1 : Rút gọn: a) (2 điểm). 5 – 4 ; b, (1 điểm).
c) (0.5 điểm). +1 ; d, (0,5 điểm). B =
Bài 3 : Giải phương trình: a, (2 điểm). 6 .x + 2 = 2 + 3 ;
b, (0,5 điểm). 3 – = 1 c, (0,5 điểm). 2 – = 9 – 3
Bài 2 : Cho biểu thức: P = .
a)(2 điểm). Nêu điều kiện rồi rút gọn.
b)(0,5 điểm). Tìm x để P > . c) (0,5 điểm). Tìm x nguyên để P nguyên .

Kiểm tra 1 tiết chương I- Đại số 9.
Bài 1 : Rút gọn: a) (2 điểm). 5 – 6 ; b, (1 điểm).
c) (0.5 điểm). 2+ ; d, (0,5 điểm). B = 4.
Bài 3 : Giải phương trình: a, (2 điểm). .x + 8 = 8 – 3 ;
b, (0,5 điểm). 9 – = 7 c, (0,5 điểm). 2 – = 9 – 2
Bài 2 : Cho biểu thức: P = . a)(2 điểm). Nêu điều kiện rồi rút gọn.
b)(0,5 điểm). Tìm x để P > . c) (0,5 điểm). Tìm x nguyên

Hỏi và đáp