KT DS8 Chuong1-2010 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT DS8 Chuong1-2010, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS ………. Kiểm Tra Một Tiết( Bài số 1)
Họ tên:………………………… Môn: Đại Số 8
Lớp: 8….

I/ Trắc nghiệm:Khoanh tròn vào chữcái đứng trước câu trả lới đúng. (3đ)
1/Kết quả của phép chia x3y2z : 2x y2z là:
A/ 2x B/ 2×2 C/ D/ một kết quả khác.
2/ Kết quả của phép chia là:
A/ 6×2 – 3x – 9 B/ -6×2 – 3x + 9 C/-6×2 + 3x – 9 D/một kết quả khác.
3/ Giá trị của biểu thức x( x – y) + y ( x – y) tại x = 1,5 và y = 10 là:
A/97,75 B/ -97,75 C/ -102,25 D/ 102,25.
4/ Kết quả của phép tính 3×2 (x3 – 2xy + 1) là:
A/ 3×5 – 6x3y +3×2 B/ x5 – 3xy +1 C/ (x –1) (x4 -xy + 1) D/ một kết quả khác.
5/ tìm x biết : x2 – 25 = 0
A/ x = 25 B/ x= 5 C/x = -5 D x = 5 hoặc x= -5.
6/ Hãy điền vào dấu “ ? “ để biểu thức có dạng bình phương một tổng hoặc một hiệu : x2 – ax +?
A/ ? =1 B/ ?= a2 C/ ?= – a2 D/ ? =
II/ Tự luận:
1/ Thực hiện phép chia: ( 2đ)
( 35×3 +41×2+ 13x –14) : ( 5x – 2)
2/ Phân tích đa thức thành nhân tử ( 4 đ)
2×3 –50x
5×3 – 5x2y -10×2 +10xy.
3×2 – 7x -10
3/ Chứng minh : x2 + y2 – 6x + 949 > 0 với mọi giá trị của x , y. ( 1đ)

Đáp án:
I / Trắc nghiệm:
1c;2c;3b;4a;5d;6d
II/ Tự luận:
1/ = 7×2 +11x + 7 ( 2đ)
2/ a) = 2x ( x – 5) ( x + 5) (1,5 đ)
b ) = 5x ( x – y) ( x – 2) ( 1, 5đ)
c ) = ( 3x – 10 ) ( x + 1) ( 1đ )
3/ = ( x2 – 6x + 9) + y2 + 940 ( 0, 5đ)
= ( x- 3 ) 2 + y2 + 940 > 0 với mọi x, y. ( 0, 5đ)

Hỏi và đáp