KT ĐS8 CHƯƠNG I THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU CẦN GIUỘC – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT ĐS8 CHƯƠNG I THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU CẦN GIUỘC, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 8
( Tiết 22 Tuần 11 theo PPCT)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA .

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Hằng đẳng thức
Nhận dạng được hằng đẳng thức
Dùng hằng đẳng thức để nhân hai đa thức
Dùng hằng đẳng thức để tính nhanh

Số câu
8

1

1

10

Số điểm
2

0,25

0,25

2,5 đ

Tỉ lệ %
20 %

2,5 %

2,5 %

25%

2. Phân tích đa thức thành nhân tử

PTĐT thành nhân tử bằng phương pháp cơ bản
Biết vận dụng các phương pháp PTĐT thành nhân tử để giải toán
Dùng phương pháp tách hạng tử để tìm x

Số câu

1

3

1
5

Số điểm

1,0

3,5

1,0
5,5 đ

Tỉ lệ %

10 %

3,5 %

10 %
55 %

3. Chia đa thức
Nhận biết đơn thức A chia hết cho đơn thức B
Thực hiện phép chia đa thức đơn giản
Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp

Số câu

2

1

3

Số điểm

0,5

1,5

2,5 đ

Tỉ lệ %

5 %

15 %

20 %

Tổng số câu
8

3
1
1
4

1
18

Tổng số điểm

2

0,75

1,0

0,25

5

1,0

10 đ

Tỉ lệ %
20 %

7,5%
10 %
2,5 %
50 %

10 %
100 %

TRƯỜNG THCS ………………………… ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ( 45 PHÚT )
TÊN : ………………………………….…. MÔN: ĐẠI SỐ 8
LỚP : Ngày …. Tháng ….. Năm 2012

ĐIỂM
LỜI PHÊ

I/ Phần trắc nghiệm: (3điểm)
a) Đánh chéo chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
Câu 1: (x – y)2 bằng:
A) x2 + y2
B) (y – x)2
C) y2 – x2
D) x2 – y2

Câu 2: (4x + 3)(4x – 3) = ?
A) 4×2 + 9
B) 4×2 – 9
C) 16×2 + 9
D) 16×2 – 9

Câu 3: Giá trị của biểu thức (x – 3)(x2 + 3x + 9) tại x = – 3 là:
A) – 54
B) 0
C) – 6
D) – 30

Câu 4: Đơn thức 9x2y3z : 3 xy2z = ?
A) 3x3y5z2
B) 6xy
C) 3xy
D) 3xyz

Câu 5: ( – x)6 : ( – x)2 bằng:
A) – x3
B) x4
C) x3
D) – x4

Câu 6: (27×3 + 8) : (3x + 2) bằng:
A) 9×2 – 6x + 4
B) 3×2 – 6x + 2
C) 9×2 + 6x + 4
D) (3x + 2)2

b) Những câu sau đây đúng hay sai ?
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
( x – 3 )2 = ( 3 – x)2

2
( a – b )3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

3
( a + b) (a2- ab – b2 ) = a3 + b3

4
( x – 3 )2 = x2 – 3x + 9

c) Điền vào chổ trống để được kết quả đúng :
1) (x – 2) (3x + 1) = 3×2 + x – . . . . . – 2.
2) 4×2 – = ( 2x + 3 ) ( 2x – 3 )

II. PHẦN TỰ LUẬN: (

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.