KT ĐS8- Bài số 1/09-10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT ĐS8- Bài số 1/09-10, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS ……….. KIỂM TRA MỘT TIẾT
Lớp: Môn: Đại 8
Tên:

PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1/ Tích của ( 5x2y – 3xy là:
A. 13xy B. 15x3y2 – x 2y3 C. 15x3y – x2y3 D. 15x3y2 – x2y3
2/ Tích của ( x + 2 )( x2 – 2x + 4) bằng :
A. x3 – 8 B. x3 + 8 C. (x + 2)2 D. (x – 2)2
3/ Giá trị của biểu thức x2 – 4x + 4 tại x = 12 là:
A. 10 B. 100 C. 1000 D. Một kết quả khác
4/ Thương của (-8x2y3) : (-3xy2) bằng :
A. 24xy B. -24xy C. xy D. xy
5/ Thương của (4×2 – 25y2 ) : ( 2x + 5y) là:
A. 2x + 5y B. 2x – 5y C. ( 2x + 5y)2 D. ( 2x – 5y)2
6/ Tích của ( x- y)( y – x) bằng:
A.( x – y)2 B. ( y – x )2 C. x2 – y2 D. – ( x – y)2
B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Bài1:(3điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử
x2 – 3x – xy + 3y
2×3 + 4x3y + 2x2y2 – 18×2
Bài 2:(1,5điểm) Rút gọn biểu thức.
(x + 3)(x – 3) – (x – 9)(x + 1)
Bài3:(1,5điểm) Làm tính chia.
(2×3- 9×2 – 15 + 19x) : (x2- 3x +5)
Bài4: (1điểm)
Cho A = x2 – 18x + 10
Tính giá trị nhỏ nhất của A. Giá trị đó đạt được khi x bằng bao nhiêu?

Bài làm:
……………………………………………………………

Đáp án
PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm
Mỗi câu 0,5đ
1D 2B 3B 4C 5A 6D
TỰ LUẬN: 7 điểm
Bài 1: 3đ
Mỗi câu 1,5đ
Bài 2: 1,5đ
Khai triển đúng: 1đ
Rút gọn đúng: 0,5đ
Bài 3: 1,5đ
Thực hiện đúng phép chia 1đ
Kết luận 0,5 đ
Bài 4: 1 đ
Viết biểu thức về dạng: (x-9)2-71 ( -71 0,5đ
Suy ra GTNN của biểu thức là -71 khi x=9 0,5đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.