KT ĐS7 Chuoung1 Năm 10-11 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT ĐS7 Chuoung1 Năm 10-11, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS KIỂM TRA MỘT TIẾT
Lớp : ………… M ôn : ĐẠI SỐ 7 ( Tiết 22 – Tuần 11 )
Tên: ……………………………………
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Kết quả của phép tính 5,3 . ( – 0,7 ) – 1,35 : ( – 0,9) là:
A. 2,21 B. –2,21 C. –2,76 D. –5,21
Câu 2: Nếu thì x bằng
A. 7 B. –7 C. ( 7 D. không tìm được x
Câu 3: bằng
A. B. C. D.
Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống
A. 11 B. 30 C. 56 D. 65
Câu 5: Nếu = 3 thì t bằng
A. –6 B. 6 C. ( 9 D. 9
Câu 6: Làm tròn số 46,537 đến chữ số thập phân thứ hai là
A. 46,53 B. 46,63 C. 46,54 D. 46,57
II / Tư luận :(7 điểm)
Bài 1 :(3 điễm) Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lí nếu có thể )
5+ 0,5

5 –
Bài 2: (1 điểm) Tìm x, biết:
Bài3 : (2 điểm) Tìm độ dài các cạnh của một tam giác biết chu vi của tam giác đó bằng 30 cm vàba cạnh của nó lần lượt tỉ lệ với các số 4; 5; 6?
Bài 4: (1 điểm) So sánh ( – 5 )30 và ( – 3 )50
Bài làm:

ĐÁP ÁN : ĐẠI SỐ 7 ( Tiết 22 )
I / Trắc nghiệm :
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
1 B – 2C – 3A – 4 B – 5D – 6C
II/ Tự luận :
Bài 1 :
Tính hợp lí đúng kết quả bằng 6,5 được 1 điểm
Tính đúng kết quả bằng được 1 điểm
Tính đúng kết quảbằng 4được 1 điểm
Bài 2:
Tính đúng kết quả x = hoặc x = được 1 điểm
Bài 3:
Tính đúng độ dài 3 cạnh của tam giác 8cm, 10cm, 12cm được 2 điểm
Bài 4:
Ta có: ( – 5 )30 = 530 = 12510
( – 3 )50 = 350 = 24310
Vậy ( – 5 )30 < ( – 3 )50 1 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.