KT ĐS7 Chuong1 Nam 10-11 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT ĐS7 Chuong1 Nam 10-11, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS …….. KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp : ……….. Môn : Đại số 7 Tiết 22
Tên : ……………………

A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Trong các khẳng định sau, khẳng định sai là:
A. I R B. I Q = R C. Q I D. Q R
2. Kết quả của phép nhân (-0,5)3.(-0,5) bằng:
A. (-0,5)3 B. (-0,5) C. (-0,5)2 D. (-0,5)4
3. Giá trị của bằng:
A. B. C. D.
4. Nếu thì:
A. x = 9 hoặc x = -9 B. x = 9
C. x = -9 D. Không có giá trị nào của x để .
5. Kết quả của phép tính 36.34. 32 bằng:
A. 2712 B. 312 C. 348 D. 2748
6. Kết quả của phép tính bằng:
A. 20 B. 40 C. 220 D. 210
B. Tự luận: ( 7 điểm)
Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nhất nếu có thể).
a) b)
Bài 2: (2đ) Tìm x, biết:
a) b) = 5
Bài 3: (2đ) Ba cạnh của tam giác lần lượt tỉ lệ với các số 3; 4; 5 và chu vi tam giác đó là 36 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác.
Bài 4: (1đ) So sánh 240 và 330
Bài làm:

Đáp án:
A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
1C, 2D, 3B, 4A, 5B, 6D
B. Tự luận: ( 7 điểm)
Bài 1:
a)
=
= (-12):
= 20 (1đ)
b)
=
= (1đ)

Bài 2: a)

x = (1đ)

b) x = 4 x = -6 (1đ)

Bài 3: Gọi 3 cạnh của một tam giác là x, y, z (cm) (0,25đ)
Theo đề bài ta có: và x + y + z = 36 (0,5đ)
Áp dung tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
(0,5đ)
Tính được x = 9(cm)
y = 12(cm)
z = 15(cm (0,5đ)
Vậy độ dài 3 cạnh của tam giác đó là 9cm; 12cm; 15cm (0,25đ)

Bài 4: Ta có: 240=24.10=(24)10=1610
330= 33.10=(33)10= 2710
Vì 1610< 2710 nên 240 < 330 (1đ)

Hỏi và đáp