KT ĐS CHƯƠNG III-THCS TT CM- BAC KAN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT ĐS CHƯƠNG III-THCS TT CM- BAC KAN, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 62
TRA 1
Mục tiêu:
1.Kiến thức:
Kiểm tra kết quả tiếp thu kiến thức của chương III như: Phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu, giải bài toán bằng cách lập phương trình…
2.Kỹ năng:
Tính toán và trình bày lời giải.
3.Thái độ:
Trung thực, tự giác, độc lập, sáng tạo.

B. chuẩn bị
GV: Đề bài đáp án + thang điểm.
HS: Kiến thức đã ôn tập

C. tiến trình dạy học
Ma trận nhận thức
Nội dung chủ đề
Số tiết
Tỉ lệ%
Cấp độ kiến thức
Tổng số

Điểm

1. Phương trình bậc nhất một ẩn và phương trình quy về phương trình bậc nhất
4
27
2
54
1.84
2

2. Phương trình tích
2
13
2
26
0.89
1

3. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
5
33
4
132
4.51
4

4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
4
27
3
81
2.76
3

Cộng
15
100

293
10
10

Ma trận kiểm tra

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Thấp Cao
Cộng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Phương trình bậc nhất một ẩn và phương trình quy về phương trình bậc nhất
Giải được phương trình bậc nhất 1 ẩn

Giải được phương trình quy về phương trình bậc nhất 1 ẩn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1 đ
50%

2
1 đ
50%

4

20%

2. Phương trình tích

Giải được phương trình tích dạng đơn giản.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
1 đ
100%

2

10%

3. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Nắm vững các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

Tìm ĐKXĐ của PT chứa ẩn ở mẫu
Và giải được phương trình

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1 đ
50%

2
3 đ
50%
3
4 đ
40%

4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Nắm được các bước giải bt bằng cách lpt

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
3 đ
100%

1
3 đ
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

10
10 đ
100%

ĐỀ TRA
I ) TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm )
Câu 1 : Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn ?
A) B) C) 2×2 + 1 = 0 D) = 0
Câu 2 : x = –2 là nghiệm của phương trình nào ?
A ) (x2 + 4)(x + 3) = 0 B ) x – 2 = 0 C ) D ) 3x + 6 = 0
Câu 3 : Phuơng trình: có tập nghiệm là :
A ) S = -2 B ) S = -4 C ) S = ( D ) S = 1
Câu 4 : Với giá trị nào của m thì phương trình 2mx – m + 3 = 0 có nghiệm x = 2 ?
A ) m = –1 B ) m = –2 C ) m = 1 D ) m = 2
Câu 5 : Cho phương trình ax = b với x là ẩn số, a, b là các số đã biết. Phương trình vô nghiệm khi :
A ) a = 0 và b = 0 B ) a ≠ 0 và b = 0 C ) a = 0 và b ≠ 0 D ) Cả A, B, C đều sai
Câu 6 : Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình : x2 – 2x = 0 ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.