KT DS chương I- MTĐA cực hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT DS chương I- MTĐA cực hay, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 18
KIỂM TRA 1 TIẾT

1. Mục tiêu bài kiểm tra
a. Kiến thức.
– Hiểu khái niệm căn bậc hai, căn bậc hai số học
– Điều kiện để biểu thức có nghĩa
– Nhận biết được hằng đẳng thức
– Hiểu khái niệm căn bậc ba của một số thực.
b. Kỹ năng.
– Vận dụng được các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
– Biết các phép biến đổi để giải phương trình
– Vận dụng các phép biến đổi để rút gọn biểu thức
c. Thái độ.
– Học sinh làm bài nghiêm túc, trung thực
– Có ý thức trận trọng giá trị lao động qua việc học tập, rèn luyện tư duy cho học sinh.
2. Đề bài.
a. Ma trận đề

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Căn bậc hai; điều kiện
có nghĩa
– Hiểu khái niệm căn bậc hai số học

– Điều kiện để biểu thức có nghĩa

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

2
1
10%

2. Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn thức bậc hai

– Vận dụng được các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
– Biết các phép biến đổi để giải phương trình
– Vận dụng các phép biến đổi để rút gọn biểu thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

3
1,5
15%
5
6
60%

1
1
10%
10
9
85%

3. Căn bậc ba

– Hiểu khái niệm căn bậc ba của một số thực

Số :
Số điểm:
Tỉ lệ %:

1
0,5
5%

1
0,5
5%

Tổng số câu
Số điểm:
Tỉ lệ %:

2
0,5
5

2
0,5
5

4
1
10

5
7
70

1
1
10

14
10
100

b. Đề kiểm tra
I.Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả em cho là đúng trong mỗi câu sau:
Câu1: Căn bậc hai số học của 16 là:

A. -4
B. 4
C. 4 và -4
D. 256

Câu 2: có nghĩa khi:
A. x >2
B. x 2
C. x 2
D. x < 2

Câu 3: Giá trị của biểu thức là:
A. 1
B. -1
C. -3
D. 3

Câu 4: Khai phương tích 3,6.250 được kết quả là:
A. 300
B. 3
C. 72
D. 30

Câu 5: Trục căn thức ở mẫu của biểu thức ta được
A. 3 +
B. 3 –
C. –
D.

Câu 6: bằng:
A. 3
B. -3
C. 3 và -3
D. Không tồn tại căn bậc ba của số âm.

II. Tự luận:
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
a) ; b)
Bài 2: (3 điểm) Giải phương trình
a) ; b)
Bài 3: (2 điểm) Cho biểu thức
( Với -1< x

Hỏi và đáp