KT ds chuong 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT ds chuong 3, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG III
ĐẠI SỐ 9. (13-02-2012)
Thời gian 45 phút
Câu1: (2đ). Giải các phương trình sau :

Câu 2: (3đ) Tìm a và b để đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A(1;3) và B(2;2)

Câu 3: (5đ).
Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước, trong 4 giờ 48 phút thì sẽ đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất trong 3 giờ rồi tắt đi và mở vòi thứ hai trong 4 giờ thì được bể. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì trong bao lâu mới đầy bể ?.

ĐÁP ÁN
Bài giải
Điểm

Bài 1

(
(
(
(
(HS giải cách khác đúng thì gv tự chia lại thang điểm và chấm)

0,5

0,5

0,5

0,5

Bài 2
Đường thẳng đi qua điểm A(1;3), điểm A thỏa mãn đường thẳng nên thay vào ta có: 1.a + b = 3 (1)
Đường thẳng đi qua điểm B(2;2), điểm B thỏa mãn đường thẳng nên thay vào ta có : 2a + b = 2 (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ pt :

(
(
(
Vậy đường thẳng cần tìm là y=-x+4
(HS giải cách khác đúng thì gv tự chia lại thang điểm và chấm)

0.5

0.5

0.25

0.5

0.5

0.5
0.25

Bài 3
Gọi x (giờ) là thời gian vòi 1 chảy 1 mình đầy bể ( x>4h48’=h)
Gọi y ( giờ) là tgian vòi 2 chảy 1 mình đầy bể ( y >).
Trong 1 giờ vòi 1 chảy được là : (bể).
Trong 1 giờ vòi 1 chảy được là : (bể).
Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được là : = ( bể) nên ta có pt
+= (1).
Trong 3 giờ vòi 1 chảy được :3. (bể).
Trong 4 giờ vòi 2 chảy được : 4. (bể).
Cả hai vòi chảy được (bể) nên ta có pt :
+= (2).
Từ (1) và (2) ta có hệ pt sau :
Đặt X=, Y=
Hệ trở thành :
( ((
Vậy
( ( thỏa ĐK)
TL vòi 1 chảy 1 mình thì sau 12 giờ sẽ đầy bể
vòi 2 chảy 1 mình thì sau 8 giờ sẽ đầy bể.

(HS giải cách khác đúng thì gv tự chia lại thang điểm và chấm)

0.25
0.25

0.25

0.25

1

0.25

0.25

0.5

0.5

1

0.5

0.5

Hỏi và đáp