KT ĐS C4 (2013-2014) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT ĐS C4 (2013-2014), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lê Quý Đôn KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG III
Lớp : 8A1 Môn : Hình học 8 ( Ngày 28 / 03 / 2014)
Họ, tên HS :………………………………………………. Thời gian : 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Mã đề: 136

I. Trả lời trắc nghiệm: (3 điểm)
(Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và đánh X vào phương án trả lời đúng.)

Câu 1. Phép biến đổi nào sau đây là đúng?
A. 0,8x > -1,6  x > 2 B. 0,8x > -1,6  x -1,6  x > – 0,2 D. 0,8x > -1,6  x > -2
Câu 2. Hình vẽ bên biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:
A. B. C. D.
Câu 3. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
A. 2×2 + 3 > 0 B. C. 0.x + 5 > 0 D.
Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình: x – 5 > x là:
A. B. S = R C.  D.
Câu 5. Tập nghiệm: là tập nghiệm của bất phương trình:
A. 4x + 10 – 2 C. – 4x + 14 < – 2 D. -4x +10 < – 2
Câu 6. Nếu và thì:
A. B. C. D.
II. TỰ LUẬN: (7điểm)
Bài 1: (3đ) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) 1đ) b) (1.5đ) c) (1.5đ)
Bài 2: (2đ) Giải phương trình:
= 3x – 2
Bài 3: (1đ) Tìm các giá trị của x sao cho giá trị của biểu thức không bé hơn giá trị của biểu thức x+1?
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…Trường THCS Lê Quý Đôn KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG III
Lớp : 8A1 Môn : Hình học 8 ( Ngày 28 / 03 / 2014)
Họ, tên HS :………………………………………………. Thời gian : 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Mã đề: 170

I. Trả lời trắc nghiệm: (3 điểm)
(Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và đánh X vào phương án trả lời đúng.)

Câu 1. Hình vẽ bên biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:
A. B. C. D.
Câu 2. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
A. 2×2 + 3 > 0 B. C. 0.x + 5 > 0 D.
Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình: x – 5 > x là:
A. B. S = R C. D. 
Câu 4. Tập nghiệm: là tập nghiệm của bất phương trình:
A. -4x +10 < – 2 B. 4x + 10 – 2 D. – 4x + 14 < – 2
Câu 5. Nếu và thì:
A. B. C. D.
Câu 6. Phép biến đổi nào sau đây là đúng?
A. 0,8x > -1,6  x -1,6  x > – 0,2
C. 0,8x > -1,6  x > -2 D. 0,8x > -1,6  x > 2
II. TỰ LUẬN: (7điểm)
Bài 1: (3đ) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) 1đ) b) (1.5đ) c) (1.5đ)
Bài 2: (2đ) Giải phương trình:
= 3x – 2
Bài 3: (1đ) Tìm các giá trị của x sao cho giá trị của biểu thức không bé hơn giá trị của biểu thức x+1?
Bài làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.