KT DS c2 có MT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT DS c2 có MT, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm Tra: 45 phút
Môn :ĐẠI SỐ 9
Ngày 15 tháng 10 năm 2012

MATRẬN

Nhận biết
Thông hiểu
Vận Dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Hàm số
y = ax + b
(a0)

Hiểu được khái niệm và các tính chất -Tính giá trị hs tại x0 nào đó
hàm số y = ax + b (a0) đồng biến, nghịch biến
HS qua điểm

-Cm hàm số ĐB – NB

Số câu:
Số điểm:

Số câu:
Số điểm:

Số câu: 1
Số điểm: 1.5 đ

Số câu: 2
Số điểm: 2,5đ

Số câu: 1
Số điểm: 1đ

Số câu: 3
Số điểm: 5đ

2. Hàm số
y = ax + b
đường thẳng ssong- cắt nhau

-Vẽ trên cùng mp đồ thi 2 hs
-Tìm tọa độ giao điểm
– Tìm độ dài cạnh tam giác. Tìm chu vi diện tích .
 

Số câu:
Số điểm:

Số câu: 3a
Số điểm: 2đ

Số câu: 3b
Số điểm:1

Số câu: 3c
Số điểm: 2 đ

Sốcâu:3 (a,b,c)
Số điểm: 5đ

TS câu:
TS điểm:
Tỉ lệ %

Số câu: 2
Số điểm: 3,5đ
Tỉ lệ 35%
Số câu: 3
Số điểm: 3,5đ
Tỉ lệ 35%
Số câu: 2
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ 30%
Số câu: 6
Số điểm: 10đ
Tỉ lệ 100%

ĐỀ KIỂM TRA

Bài 1(1,5đ) cho hàm số y=f(x)= x2-8. Tìm x biết f(x)= 1

Bài 2: (2,5đ) Hàm số y = ( m – 2 )x + 1
Với giá trị nào của m thì hàm số nghịch biến.
Tìm giá trị m để đồ thị hàm số đi qua điểm A( 1 ; -2 )

Bài 3: (5đ) Cho hai hàm số :y = 3x +3 và y = x + 3
a)Vẽ trên cùng một hệ trục đồ thị hai hàm số. (2đ)
b) Đồ thị chúng cắt nhau tại A và cắt Ox lần lượt tại C và B.
Tìm tọa độ của A, B, C (1đ)
c)Tính độ dài các cạnh AB,AC,BC của tam giác ABC và diện tích ABC. (2đ)
( đơn vị đo trên các trục toạ độ là centimet)

Bài 4 (1đ) Chứng minh rằng hàm số y=f(x)= ax + b, đồng biến khi a>0, nghịch biến khi a m = -1

1

0,5
0,5
0.5

3

Lấy đúng điểm đặc biệt đúng
Vẽ đúng đồ thị
(thiếu tên , gốc tọa độ -025)
Tọa độ A(0;3), B(-3;0), C(-1;0)
AB= 3 (cm),
AC= (cm),
BC=2(cm),
SABC= 3 (cm2).

1
1

1

0.5
0.5
0.5
0.5

4
Gọi x1

Hỏi và đáp