KT ĐS 9 CHƯƠNH III MA TRẬN MỚI ( 2ĐỀ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT ĐS 9 CHƯƠNH III MA TRẬN MỚI ( 2ĐỀ), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần: 22 Tiết 46
Ngày kiểm tra: ………………………….
TIẾT 46 – KIỂM TRA 45 PHÚT(CHƯƠNG III)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ tiếp thu bài trong chương.
2. Kĩ năng: Rèn luyện các trình bày bài thi.
3. Thái độ: Rèn luỵên tâm lí trong khi thi.
II. Chuẩn bị tài liệu, thiết bị dạy học
Giáo viên: Đề kiểm tra.
Học sinh: ôn bài, dụng cụ học tập.
III. Tiến trình tổ chức dạy học
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
3. Dạy học bài mới:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Í
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
Nhận biết phương trình bậc nhất hai ẩn
Biết được khi nào một cặp số (x0;y0) là một nghiệm của pt
ax + by =c

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0
10%

1
0.5
5%

3
1.5
15%

Chủ đề 2:
Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Biết được khi nào một cặp số (x0;y0) là một nghiệm của hệ pt bậc nhất 2 ẩn
Dùng vị trí tương đối giữa hai đường thẳng đoán nhận số nghiệm của hệ pt

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
0,5%

2
1,0
10%

3
1,5
15%

Chủ đề 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, phương pháp thế.

Giải được hệ pt bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số và phương pháp thế
Tìm được tham số m để cặp số (x0;y0) thảo mãn đk cho trước

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2.5
25%

1
1.0
10%
2
3.5
35%

Chủ đề 4:
Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Biết chọn ẩn và đặt đk cho ẩn
Biểu diễn được các đại lượng chưa biết trong bài toán qua ẩn và tìm được mối liên hệ giữa các đại lượng để thiết lập hệ pt
Giải được bài toán, so sánh đk và kết luận được nghiệm của bài toán

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0.5
5%

1
1.0
10%

1
2.0
20%

3
3.5
35%

Tổng só câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
1.5
15%
1
0.5
5%
3
1.5
10%
1
1.0
10%

2
4.5
45%

1
1.0
10%
11
10
100%

ĐỀ KIỂM TRA
Câu I : (2,0 điểm)
Cho phương trình : 2x + y = 5 (1)
Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình (1) và biểu diễn hình học tập nghiệm của phương trình.
Câu II : (2,0 điểm)
Cho hệ phương trình
a) Với giá trị nào của k thì hệ có nghiệm là : (2: 1)
Với giá trị nào của k thì hệ có nghiệm duy nhất.
Câu III : (3,0 điểm)
Giải hệ phương trình sau bằng hai phương pháp cộng đại số và thế :
Câu IV : (3,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình :
Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 46 mét, nếu tăng chiều dài 5 mét và giảm chiều rộng 3 mét thì chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Hỏi kích thước khu vườn đó là bao nhiêu ?
BÀI
NỘI DUNG
ĐIỂM

Câu I :
(2,0 điểm)

* Nghiệm tổng quát của phương trình :
* Biểu diễn hình học tập nghiệm của phương trình (1) là đường thẳng : y = –2x + 5
* Vẽ đúng đường thẳng y = –2x + 5 :
( Cho x = 0 ( y =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.