KT DS 9 Chuong III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT DS 9 Chuong III, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 9
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phương trình, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Nhận biết được PT, HPT bậc nhất hai ẩn
Biết được nhiệm tổng quát của PT bậc nhất hai ẩn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2
1
10%

2
1
10%

4
2
20%

Cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Biết giải HPT bậc nhất hai ẩn
Vận dụng cách giải hệ PT bậc nhất hai ẩn để tìm các tham số trong PT, trong bài toán có liên quan
Tìm được tham số m để cặp số (x0;y0) thoả mãn đk cho trước

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
0,5
5%
2
2
20%
1
0.5
5%

1
1
10%
5
4
40%

Đồ thị phương trình bậc nhất hai ẩn

Biết kiểm tra nghiệm của HPT bậc nhất hai ẩn. Biết tìm nghiệm của HPT bằng đồ thị

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

2
1
10%

2
1
10%

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Vận dụng cách giải bài toán bằng cách lập HPT để tìm nghiệm nguyên

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
3
30%

1
3
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
2
1
10%
7
4,5
35%
2
3,5
35%
1
1
10%
12
10
100%

Trường THCS Sơn Lĩnh KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Họ và tên:…………………………………… Môn: Đại số
Lớp 9A….
Điểm
Lời phê của giáo viên

Đề:
Phần I: Trắc nghiệm khách quan: (4điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng:
1} Phương trình x – 3y = 2 cùng với phương trình nào trong các phương trình sau đây lập thành một hệ phương trình vô nghiệm:
A. 2x – 6y = 4 B. 2x – 6y = 2 C. 2x + 3y = 1 D. x + 2y = 11
2) Cặp số ( 2 ; 1 ) là một nghiệm của phương trình nào sau đây:
A. x + y = 4 B. 2x + y = 5 C. 2x + y = 3 D. x + 2y = 3
3) Hệ phương trình : có nghiệm là:
A. ( 2 ; 1 ) B. ( -2 ; -1 ) C. ( 2 ; -1 ) D. ( 3 ; 1 )
4) Hai đường thẳng y = ( k+1 ) x + 3 ; y = (3 – 2k) x + 1 song song khi
A. k = 0 B. k = C. k = D. k =
5) Phương trình 3x – 2y = 5 có nghiệm là
A. (1;-1) B.(5;-5) C.(1;1) D(-5;5).
6) Tập nghiệm của phương trình 2x – 0y = 5 được biểu diễn bởi các đường thẳng
A. y = 2x – 5 B. y = C. y = 5 – 2x D. x = .
7) Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm ?
A. B. C. D.
8) Hai hệ phương trình là tương đương khi k bằng:
A. 3 B. -3 C. 1 D. -1
Phần II: Tự luận: (6điểm)
Bài 1: (2điểm) Giải các hệ phương trình sau:

a) b)
Bài 2: (3điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi

Hỏi và đáp