KT DS 8 CII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT DS 8 CII, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Vân Khánh Đông KIỂM TRA (Chương II)
Lớp: 8 Môn : ĐẠI SỐ
Họ và tên……………………………………………………….. Thời gian : 45 phút

Trường THCS Vân Khánh Đông ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Lớp…………………………………………………………………… Môn : Công Nghệ 9 . Năm học 2006-2007
Họ và tên……………………………………………………….. Thời gian : 20 phút
ĐỀ:
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 Điểm)
Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Phân thức đại số là biểu thức có dạng:
A. B. C. D.
Câu 2: Hai phân thức và gọi là bằng nhau nếu:
A. A.C = B.D; B. A.B = C.D; C. A.D = B.C; D. A:D = B:C;
Câu 3: Chọn câu trả lời sai trong các câu dưới đây:
A. B. C. D.
Câu 4: Hãy chọn kết quả đúng trong các câu dưới đây: (M là đa thức khác đa thức 0)
A. B. C. D.
Câu 5: Hãy chọn kết quả đúng trong các câu dưới đây: (N là một nhân tử chung)
A. B. C. D.
Câu 6: Kết quả nào sau đây đúng:
A. B. C. D.
Câu 7: Kết quả nào sau đây đúng:
A. B. C. D.
Câu 8: Phân thức có nhân tử chung của tử và mẫu là:
A. B. C. D.
Câu 9: Phân thức có nhân tử chung của tử và mẫu là:
A. B. C. D.

Câu 10: Kết quả nào sau đây đúng:
A. B. C. D.
Câu 11: Kết quả nào sau đây đúng:
A. B. C. D.
Câu 12: Mẫu thức chung của hai phân thức và là:
A. B. C. D.
Câu 13: Mẫu thức chung của hai phân thức và là:
A. B. C. D.
Câu 14: Mẫu thức chung của hai phân thức và là:
A. B. C. D.
Câu 15: Kết quả của phép cộng là:
A. B. C. D.
Câu 16: Kết quả nào dưới đây đúng:
A. B. C. D.
PHẦN II: TỰ LUẬN (6 Điểm)
Câu 1: Rút gọn phân thức:
a) 1 điểm) b) 1 điểm)
Câu 2: Cho hai phân thức và
Tìm mẫu thức chung (MTC) của hai phân thức trên. (1 điểm)
Quy đồng và cộng hai phân thức trên. (2 điểm)
Câu 3: Thực phép công:
(1 điểm)
BÀI LÀM:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hỏi và đáp