kt ds 7 tuan 12(cde-mt-da) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kt ds 7 tuan 12(cde-mt-da), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BẢNG CHỦ ĐỀ
LOẠI ĐỀ: KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐẠI SỐ- TUẦN 12 – TIẾT 23
MÔN: Toán – KHỐI : 7
TT
Ch ủ đ ề
Yêu cầu
kỹ năng
Phân phối thời gian
Hệ thống kiến thức
Các dạng bài tập

1
Các phép tính về số hữu tỉ.
Biết-hiểu vân dụng
25 phút
-Tập các số hữu tỉ-và tập số thực R
-Các phép toán +, – , X, : các số hữu tỉ .
-Vận dụng công thức về lũy thừa.

2
Tỉ lệ thức. Dãy tỉ số bằng nhau
Biết-hiểu vân dụng
15phút
-Tỉ lệ thức.
-Tính chất dãy tỉ số bằng nhau .
Vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau .

3
Số vô tỉ. Số thực. Căn bậc hai.
Biết-hiểu vân dụng
5 phút
– Làm tròn số.
– Định nghĩa căn bậc hai.
-Tính đơn giản.
– Làm tròn số.
-Viết thành số hữu tỉ:

MA TRẬN ĐỀ
Chủ đề
Nhận biết
Thông Hiểu
Vận dụng
TS Câu

1. Các phép tính về số hữu tỉ.
2

2
4

2. Tỉ lệ thức. Dãy tỉ số bằng nhau.

2
2

3. Số vô tỉ. Số thực. Căn bậc hai.

1

1

ĐỀ BÀI
Bài 1: (3đ)Thực hiện phép tính(bằng cách hợp lí nếu có thể):
a/ (-39)4:134
b
c/
Bài 2: (3đ)
a/ Viết thành số hữu tỉ: 0,25 và 0,(25)
b/ Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất : 23,784
Bài 3: (3đ) Tìm a,b,c biết: và a- b + c=15
Bài 4: (1đ) Tìm n (nN) ,
ĐÁP ÁN
ĐIỂM

Bài 1
a/ (-39)4:134 =(-39:13)4=(-3)4=81
b
c/ 5+6=11


Bài 2:
a/ Viết thành số hữu tỉ: 0,25
và 0,(25
b/ Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất : 23,78423,8


Bài 3:
1,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Bài 4: nN ,

n=20 thỏa mãn đề bài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.